24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-14 22:00:16 +02:00

Recompile translations

This commit is contained in:
Badlop 2010-12-13 11:11:49 +01:00
parent aa59d8f1f0
commit 1c566057f8
35 changed files with 817 additions and 765 deletions

View File

@ -8,19 +8,19 @@ msgstr ""
"X-Language: Catalan (català)\n"
"X-Additional-Translator: Vicent Alberola Canet\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "És obligatori utilitzar STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Recurs no disponible"
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Reemplaçat per una nova connexió"
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -1040,103 +1040,103 @@ msgstr "Eliminar tots els missatges offline"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "mòdul ejabberd SOCKS5 Bytestreams"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publicar-subscriure't"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Mòdul ejannerd Publicar-Subscriure"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Petició de subscriptor PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Tria si aprova aquesta entitat de subscripció"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "ID del Node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Adreça del Subscriptor"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Permetre que aquesta Jabber ID es puga subscriure a aquest node pubsub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Enviar payloads junt a les notificacions d'events"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Entrega de notificacions d'events"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Notificar subscriptors quan canvia la configuració del node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Notificar subscriptors quan el node és eliminat"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Notificar subscriptors quan els elements són eliminats del node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Persistir elements al guardar"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Un nom per al node"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Màxim # d'elements que persistixen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Permetre subscripcions"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Especificar el model d'accés"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Llista de grups que tenen permés subscriures"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Especificar el model del publicant"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Eliminar tots els elements quan el publicant relevant es desconnecti"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Especifica el tipus de missatge d'event"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3425 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Màxim tamany del payload en bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3426 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Quan s'ha enviat l'última publicació"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3428 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Sols enviar notificacions als usuaris disponibles"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3429 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Les col.leccions amb les que un node està afiliat"

View File

@ -33,8 +33,10 @@
{"Backup","Zálohovat"}.
{"Bad format","Nesprávný formát"}.
{"Birthday","Datum narození"}.
{"CAPTCHA web page","Webová stránka CAPTCHA"}.
{"Change Password","Změnit heslo"}.
{"Change User Password","Změnit heslo uživatele"}.
{"Characters not allowed:","Nepřípustné znaky:"}.
{"Chatroom configuration modified","Nastavení diskuzní místnosti bylo změněno"}.
{"Chatroom is created","Konference vytvořena"}.
{"Chatroom is destroyed","Konference zrušena"}.
@ -69,6 +71,7 @@
{"Description:","Popis:"}.
{"Disc only copy","Jen kopie disku"}.
{"Displayed Groups:","Zobrazené skupiny:"}.
{"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the Jabber server.","Nikdy nikomu nesdělujte své heslo, ani administrátorovi serveru Jabberu."}.
{"Dump Backup to Text File at ","Uložit zálohu do textového souboru na "}.
{"Dump to Text File","Uložit do textového souboru"}.
{"Edit Properties","Upravit vlastnosti"}.
@ -120,6 +123,7 @@
{"has been kicked","byl(a) vyhozen(a) z místnosti"}.
{" has set the subject to: "," změnil(a) téma na: "}.
{"Host","Hostitel"}.
{"If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page.","Pokud zde nevidíte obrázek CAPTCHE, přejděte na webovou stránku."}.
{"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port ~p, empty password.","Pokud chcete zadat jiné kódování pro IRC servery, vyplňte seznam s hodnotami ve formátu '{\"irc server\",\"encoding\", port, \"password\"}'. Výchozí kódování pro tuto službu je \"~s\", port ~p, empty password."}.
{"Import Directory","Import adresáře"}.
{"Import File","Import souboru"}.
@ -145,6 +149,7 @@
{"It is not allowed to send private messages","Je zakázáno posílat soukromé zprávy"}.
{"It is not allowed to send private messages of type \"groupchat\"","Není dovoleno odeslání soukromé zprávy typu \"skupinová zpráva\" "}.
{"It is not allowed to send private messages to the conference","Není povoleno odesílat soukromé zprávy do konference"}.
{"Jabber Account Registration","Registrace účtu Jabberu"}.
{"Jabber ID","Jabber ID"}.
{"Jabber ID ~s is invalid","Jabber ID ~s je neplatné"}.
{"January",". ledna"}.
@ -177,6 +182,7 @@
{"May",". května"}.
{"Members:","Členové:"}.
{"Membership is required to enter this room","Pro vstup do místnosti musíte být členem"}.
{"Memorize your password, or write it in a paper placed in a safe place. In Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget it.","Svoje heslo si zapamatujte, nebo si jej poznamenejte na papírek a ten uschovejte v bezpečí. Jabber nemá žádný automatizovaný způsob obnovy hesla."}.
{"Memory","Paměť"}.
{"Message body","Tělo zprávy"}.
{"Middle Name","Druhé jméno"}.
@ -190,6 +196,7 @@
{"Name:","Jméno:"}.
{"Name","Jméno"}.
{"Never","Nikdy"}.
{"New Password:","Nové heslo:"}.
{"Nickname","Přezdívka"}.
{"Nickname Registration at ","Registrace přezdívky na "}.
{"Nickname ~s does not exist in the room","Přezdívka ~s v místnosti neexistuje"}.
@ -214,6 +221,7 @@
{"Offline Messages:","Offline zprávy:"}.
{"Offline Messages","Offline zprávy"}.
{"OK","OK"}.
{"Old Password:","Současné heslo:"}.
{"Online","Online"}.
{"Online Users:","Online uživatelé:"}.
{"Online Users","Online uživatelé"}.
@ -234,6 +242,7 @@
{"Password ~b","Heslo ~b"}.
{"Password:","Heslo:"}.
{"Password","Heslo"}.
{"Password Verification:","Ověření hesla:"}.
{"Password Verification","Ověření hesla"}.
{"Path to Dir","Cesta k adresáři"}.
{"Path to File","Cesta k souboru"}.
@ -257,8 +266,10 @@
{"Raw","Zdroj"}.
{"Really delete message of the day?","Skutečně smazat zprávu dne?"}.
{"Recipient is not in the conference room","Příjemce se nenachází v konferenční místnosti"}.
{"Register a Jabber account","Zaregistrujte si účet Jabberu"}.
{"Registered Users","Registrovaní uživatelé"}.
{"Registered Users:","Registrovaní živatelé:"}.
{"Register","Zaregistrovat se"}.
{"Registration in mod_irc for ","Registrace do mod_irc na "}.
{"Remote copy","Vzdálená kopie"}.
{"Remove All Offline Messages","Odstranit všechny offline zprávy"}.
@ -295,6 +306,7 @@
{"Send announcement to all users on all hosts","Odeslat oznámení všem uživatelům na všech hostitelích"}.
{"September",". září"}.
{"Server ~b","Server ~b"}.
{"Server:","Server:"}.
{"Set message of the day and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
{"Set message of the day on all hosts and send to online users","Nastavit zprávu dne a odeslat ji online uživatelům"}.
{"Shared Roster Groups","Skupiny pro sdílený seznam kontaktů"}.
@ -302,6 +314,7 @@
{"Show Ordinary Table","Zobrazit běžnou tabulku"}.
{"Shut Down Service","Vypnout službu"}.
{"~s invites you to the room ~s","~s vás zve do místnosti ~s"}.
{"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that feature only if you trust your computer is safe.","Někteří klienti umí uložit vaše heslo na disk počítače. Tuto funkci používejte, pouze pokud věříte zabezpečení svého počítače."}.
{"Specify the access model","Uveďte přístupový model"}.
{"Specify the event message type","Zvolte typ zpráv pro události"}.
{"Specify the publisher model","Specifikovat model pro publikování"}.
@ -327,8 +340,17 @@
{"That nickname is already in use by another occupant","Přezdívka je již používána jiným členem"}.
{"That nickname is registered by another person","Přezdívka je zaregistrována jinou osobou"}.
{"The captcha is valid.","CAPTCHA souhlasí."}.
{"The CAPTCHA verification has failed","Ověření CAPTCHA se nezdařilo"}.
{"The collections with which a node is affiliated","Kolekce, se kterými je uzel spřízněn"}.
{"the password is","heslo je"}.
{"The password is too weak","Heslo je příliš slabé"}.
{"The password of your Jabber account was successfully changed.","Heslo vašeho účtu Jabberu bylo úspěšně změněno."}.
{"There was an error changing the password: ","Při změně hesla došlo k chybě: "}.
{"There was an error creating the account: ","Při vytváření účtu došlo k chybě."}.
{"There was an error deleting the account: ","Při mazání účtu došlo k chybě: "}.
{"This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth.","Zde nezáleží na velikosti písmen: macbeth je stejný jako MacBeth a Macbeth."}.
{"This page allows to create a Jabber account in this Jabber server. Your JID (Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read carefully the instructions to fill correctly the fields.","Na této stránce si můžete vytvořit účet na tomto serveru Jabberu. Vaše JID (Jabber IDentifikátor) bude mít tvar: uživatelskéjméno@server. Přečtěte si prosím pozorně instrukce pro vyplnění údajů."}.
{"This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server.","Zde můžete zrušit registraci účtu na tomto serveru Jabberu."}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message","Tento účastník byl vyhozen, protože odeslal chybovou zprávu"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error message to another participant","Tento účastník byl vyhozen, protože odeslal chybovou zprávu jinému účastníkovi"}.
{"This participant is kicked from the room because he sent an error presence","Tento účastník byl vyhozen, protože odeslal chybový status"}.
@ -345,7 +367,10 @@
{"Transactions Restarted:","Transakce restartována"}.
{"Tuesday","Úterý"}.
{"Unable to generate a captcha","Nebylo možné vygenerovat CAPTCHA"}.
{"Unable to generate a CAPTCHA","Nebylo možné vygenerovat CAPTCHA"}.
{"Unauthorized","Nemáte oprávnění"}.
{"Unregister a Jabber account","Zrušte registraci účtu Jabberu"}.
{"Unregister","Zrušit registraci"}.
{"Update ","Aktualizovat "}.
{"Update","Aktualizovat"}.
{"Update message of the day (don't send)","Aktualizovat zprávu dne (neodesílat)"}.
@ -355,6 +380,7 @@
{"Uptime:","Čas běhu:"}.
{"Use of STARTTLS required","Je vyžadováno STARTTLS."}.
{"User Management","Správa uživatelů"}.
{"Username:","Uživatelské jméno:"}.
{"Users are not allowed to register accounts so quickly","Je zakázáno registrovat účty v tak rychlém sledu"}.
{"Users Last Activity","Poslední aktivita uživatele"}.
{"Users","Uživatelé"}.
@ -367,10 +393,16 @@
{"Wednesday","Středa"}.
{"When to send the last published item","Kdy odeslat poslední publikovanou položku"}.
{"Whether to allow subscriptions","Povolit odebírání"}.
{"You can later change your password using a Jabber client.","Později můžete své heslo změnit pomocí klienta Jabberu."}.
{"You have been banned from this room","Byl jste vyloučen z této místnosti"}.
{"You must fill in field \"Nickname\" in the form","Musíte vyplnit políčko \"Přezdívka\" ve formuláři"}.
{"You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register","Pro registraci potřebujete klienta s podporou x:data a CAPTCHA"}.
{"You need a client that supports x:data to register the nickname","Pro registraci přezdívky potřebujete klienta s podporou x:data"}.
{"You need an x:data capable client to configure mod_irc settings","Pro konfiguraci mod_irc potřebujete klienta s podporou x:data"}.
{"You need an x:data capable client to configure room","Ke konfiguraci místnosti potřebujete klienta podporujícího x:data"}.
{"You need an x:data capable client to search","K vyhledávání potřebujete klienta podporujícího x:data"}.
{"Your active privacy list has denied the routing of this stanza.","Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."}.
{"Your contact offline message queue is full. The message has been discarded.","Fronta offline zpráv pro váš kontakt je plná. Zpráva byla zahozena."}.
{"Your Jabber account was successfully created.","Váš účet Jabberu byl úspěšně vytvořen."}.
{"Your Jabber account was successfully deleted.","Váš účet Jabberu byl úspěšně smazán."}.
{"Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s","Nesmíte posílat zprávy na ~s. Pro povolení navštivte ~s"}.

View File

@ -8,19 +8,19 @@ msgstr ""
"X-Language: Czech (čeština)\n"
"X-Additional-Translator: Milos Svasek [DuxforD] from openheads.net\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Je vyžadováno STARTTLS."
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Nebyl poskytnut žádný zdroj"
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Nahrazeno novým spojením"
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr "Vaše nastavení soukromí znemožnilo směrování této stance."
@ -1024,103 +1024,103 @@ msgstr "Odstranit všechny offline zprávy"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bytestreams modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publish-Subscribe"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "ejabberd Publish-Subscribe modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Žádost odběratele PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Zvolte, zda chcete schválit odebírání touto entitou"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "ID uzlu"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Adresa odběratele"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Povolit tomuto Jabber ID odebírat tento pubsub uzel?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Doručovat náklad s upozorněním na událost"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Doručovat upozornění na události"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Upozornit odběratele na změnu nastavení uzlu"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Upozornit odběratele na smazání uzlu"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Upozornit odběratele na odstranění položek z uzlu"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Uložit položky natrvalo do úložiště"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Přívětivé jméno pro uzel"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Maximální počet položek, které je možné natrvalo uložit"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Povolit odebírání"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Uveďte přístupový model"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Skupiny kontaktů, které mohou odebírat"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Specifikovat model pro publikování"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Smazat všechny položky, pokud se příslušný poskytovatel odpojí"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Zvolte typ zpráv pro události"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3425 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Maximální náklad v bajtech"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3426 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Kdy odeslat poslední publikovanou položku"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3428 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Doručovat upozornění jen právě přihlášeným uživatelům"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3429 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Kolekce, se kterými je uzel spřízněn"

View File

@ -36,7 +36,7 @@
{"CAPTCHA web page","CAPTCHA Webseite"}.
{"Change Password","Passwort ändern"}.
{"Change User Password","Benutzer-Passwort ändern"}.
{"Characters not allowed: @ : ' \" < > &","Nicht erlaubte Zeichen: @ : ' \" < > &"}.
{"Characters not allowed:","Nicht erlaubte Zeichen:"}.
{"Chatroom configuration modified","Chatraum-Konfiguration geändert"}.
{"Chatroom is created","Chatraum wurde erstellt"}.
{"Chatroom is destroyed","Chatraum wurde entfernt"}.

View File

@ -28,7 +28,7 @@ msgstr "Keine Ressource angegeben"
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Durch neue Verbindung ersetzt"
#: ejabberd_c2s.erl:1844
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
"Ihre aktive Privacy Liste hat die Weiterleitung des Stanzas unterbunden."
@ -1051,104 +1051,104 @@ msgstr "Alle Offline Nachrichten löschen"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5-Bytestreams-Modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1115 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publish-Subscribe"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1209 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "ejabberd Publish-Subscribe-Modul"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "PubSub-Abonnenten-Anfrage"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1494 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Wähle Sie, ob dieses Abonnement akzeptiert werden soll."
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1500 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Knoten-ID"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Abonnenten-Adresse"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1511 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Dieser Jabber-ID das Abonnement dieses pubsub-Knotens erlauben?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Nachrichten mit mit Ereignis-Benachrichtigungen zustellen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3397 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Ereignisbenachrichtigung zustellen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3398 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Abonnenten benachrichtigen, wenn sich die Knotenkonfiguration ändert"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Abonnenten benachrichtigen, wenn der Knoten gelöscht wird"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Abonnenten benachrichtigen, wenn Einträge vom Knoten entfernt werden"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3401 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Einträge dauerhaft speichern"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Ein merkbarer Name für den Knoten"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Maximale Anzahl dauerhaft zu speichernder Einträge"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3404 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Ob Abonnements erlaubt sind"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Geben sie das Zugangsmodell an"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Kontaktlisten-Gruppen die abonnieren dürfen"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Geben sie das Publikationsmodell an"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
"Alle Einträge entfernen, wenn der relevante Veröffentlicher offline geht"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Geben sie den Ereignis-Nachrichtentyp an"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Maximale Nutzlastgrösse in Bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Wann soll das letzte veröffentlichte Objekt gesendet werden"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3417 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Benachrichtigungen nur an verfügbare Benutzer schicken"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3418 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Sammlungen, mit denen ein Knoten verknüpft ist"

View File

@ -1,25 +1,25 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.x\n"
"Project-Id-Version: 2.1.6\n"
"X-Language: Language Name\n"
"Last-Translator: Translator name and contact method\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr ""
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr ""
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr ""
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -1010,103 +1010,103 @@ msgstr ""
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3425 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3426 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3428 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3429 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr ""
@ -1684,7 +1684,7 @@ msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "Characters not allowed: @ : ' \" < > &"
msgid "Characters not allowed:"
msgstr ""
#: web/mod_register_web.erl:221 web/mod_register_web.erl:386

View File

@ -22,7 +22,7 @@ msgstr "Δεν προμηθεύτικε πόρος"
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Αντικαταστάθικε από νέα σύνδεση"
#: ejabberd_c2s.erl:1848
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
"Ο ενεργός κατάλογος απορρήτου, έχει αρνηθεί τη δρομολόγηση αυτής της στροφής "
@ -1055,105 +1055,105 @@ msgstr "Αφαίρεση Όλων των Χωρίς Σύνδεση Μηνύμα
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1115 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Δημοσίευση-Εγγραφή"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1209 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "ejabberd module Δημοσίευσης-Εγγραφής"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Αίτηση συνδρομητή Δημοσίευσης-Εγγραφής"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1494 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Επιλέξτε αν θα εγκρίθεί η εγγραφή αυτής της οντότητας."
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1500 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Ταυτότητα Κόμβου"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Διεύθυνση Συνδρομητή"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1511 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr ""
"Επιτρέπετε σε αυτή την Jabber Ταυτότητα να εγγραφεί σε αυτό τον κόμβο "
"Δημοσίευσης-Εγγραφής;"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Κοινοποιήσεις με την παράδοση φορτίων"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3397 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Κοινοποιήσεις παράδοσης"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3398 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν αλλάζει η διαμόρφωση κόμβου"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν ο κόμβος διαγράφεται"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Ειδοποιηση στους συνδρομητές όταν αφαίρούντε στοιχεία από τον κόμβο"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3401 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Μονιμη αποθήκευση στοιχείων"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Ένα φιλικό όνομα για τον κόμβο"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Μέγιστος αριθμός μόνιμων στοιχείων"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3404 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Εάν επιτρέποντε συνδρομές"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Καθορίστε το μοντέλο πρόσβασης"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Ομάδες Καταλόγου Επαφών μπορούν να εγγραφούν"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Καθορίστε το μοντέλο εκδότη"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Διαγραφή όλων των στοιχείων όταν ο σχετικός εκδότης αποσυνδέεται"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Καθορίστε τον τύπο μηνύματος συμβάντος"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Μέγιστο μέγεθος φορτίου σε bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Πότε να αποσταλθεί το τελευταίο στοιχείο που δημοσιεύθηκε"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3417 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Παράδωση κοινοποιήσεων μόνο σε διαθέσιμους χρήστες"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3418 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Οι συλλογές με την οποία είναι ένας κόμβος συνδέεται"

View File

@ -10,19 +10,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Esperanto\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Uzo de STARTTLS bezonata"
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Neniu risurco donita"
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Anstataŭigita je nova konekto"
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -1035,103 +1035,103 @@ msgstr "Forigu ĉiujn liverontajn mesaĝojn"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bajtfluo modulo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Public-Abonado"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "ejabberd Public-Abonada modulo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "PubAbo abonpeto"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Elektu ĉu permesi la abonon de ĉi tiu ento"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Nodo ID"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Abonanta adreso"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Ĉu permesi ĉi tiun Jabber ID aboni al la jena PubAbo-nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Liveru aĵojn de event-sciigoj"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Liveru event-sciigojn"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Sciigu abonantoj kiam la agordo de la nodo ŝanĝas"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Sciigu abonantoj kiam la nodo estas forigita"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Sciigu abonantoj kiam eroj estas forigita de la nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Savu erojn en konservado"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Kromnomo por ĉi tiu nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Maksimuma kiomo de eroj en konservado"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Ĉu permesi aboni"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Specifu atingo-modelon"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Kontaktlist-grupoj kiuj rajtas aboni"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Enmetu publikadan modelon"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Forigu ĉiujn erojn kiam la rilata publikanto malkonektiĝas"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Specifu tipo de event-mesaĝo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3425 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Maksimuma aĵo-grando je bajtoj"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3426 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Kiam sendi la laste publicitan eron"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3428 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Nur liveru sciigojn al konektataj uzantoj"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3429 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Aro kun kiu nodo estas filigita"

View File

@ -36,7 +36,7 @@
{"CAPTCHA web page","Página web de CAPTCHA"}.
{"Change Password","Cambiar contraseña"}.
{"Change User Password","Cambiar contraseña de usuario"}.
{"Characters not allowed: @ : ' \" < > &","Caracteres no permitidos: @ : ' \" < > &"}.
{"Characters not allowed:","Caracteres no permitidos:"}.
{"Chatroom configuration modified","Configuración de la sala modificada"}.
{"Chatroom is created","Se ha creado la sala"}.
{"Chatroom is destroyed","Se ha destruido la sala"}.

View File

@ -12,19 +12,19 @@ msgstr ""
"X-Language: Spanish (castellano)\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Es obligatorio usar STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "No se ha proporcionado recurso"
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Reemplazado por una nueva conexión"
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr "Tu lista de privacidad activa ha denegado el encío de este paquete."
@ -1045,103 +1045,103 @@ msgstr "Borrar todos los mensajes diferidos"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "Módulo SOCKS5 Bytestreams para ejabberd"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Servicio de Publicar-Subscribir"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Módulo de Publicar-Subscribir de ejabberd"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Petición de subscriptor de PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Decidir si aprobar la subscripción de esta entidad."
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Nodo ID"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Dirección del subscriptor"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "¿Deseas permitir a este JabberID que se subscriba a este nodo PubSub?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Enviar contenidos junto con las notificaciones de eventos"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Entregar notificaciones de eventos"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Notificar subscriptores cuando cambia la configuración del nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Notificar subscriptores cuando el nodo se borra"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Notificar subscriptores cuando los elementos se borran del nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Persistir elementos al almacenar"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Un nombre sencillo para el nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Máximo # de elementos que persisten"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Permitir subscripciones"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Especifica el modelo de acceso"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Grupos de contactos que pueden suscribirse"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Especificar el modelo del publicante"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Borra todos los elementos cuando el publicador relevante se desconecta"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Especifica el tipo del mensaje de evento"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3425 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Máximo tamaño del contenido en bytes"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3426 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "Cuando enviar el último elemento publicado"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3428 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Solo enviar notificaciones a los usuarios disponibles"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3429 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Las colecciones a las que un nodo está afiliado"

View File

@ -36,7 +36,7 @@
{"CAPTCHA web page","Page web de CAPTCHA"}.
{"Change Password","Modifier le mot de passe"}.
{"Change User Password","Changer le mot de passe de l'utilisateur"}.
{"Characters not allowed: @ : ' \" < > &","Caractères non-autorisés : @ : ' \" < > &"}.
{"Characters not allowed:","Caractères non-autorisés :"}.
{"Chatroom configuration modified","Configuration du salon modifiée"}.
{"Chatroom is created","Le salon de discussion est créé"}.
{"Chatroom is destroyed","Le salon de discussion est détruit"}.

View File

@ -25,7 +25,7 @@ msgstr "Aucune ressource fournie"
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Remplacé par une nouvelle connexion"
#: ejabberd_c2s.erl:1844
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr "Votre règle de flitrage active a empêché le routage de ce stanza."
@ -1053,103 +1053,103 @@ msgstr "Effacer tous les messages hors ligne"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1115 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publication-Abonnement"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1209 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Module Publish-Subscribe d'ejabberd"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Demande d'abonnement PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1494 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Accepter cet abonnement ?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1500 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Identifiant du nœud"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1505 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Adresse de l'abonné"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1511 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Autoriser ce Jabber ID à s'abonner à ce nœud PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Inclure le contenu du message avec la notification"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3397 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Envoyer les notifications d'événement"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3398 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Avertir les abonnés lorsque la configuration du nœud change"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Avertir les abonnés lorsque le nœud est supprimé"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Avertir les abonnés lorsque des éléments sont supprimés sur le nœud"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3401 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Stockage persistant des éléments"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Un nom convivial pour le noeud"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Nombre maximum d'éléments à stocker"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3404 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Autoriser l'abonnement ?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Définir le modèle d'accès"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Groupes de liste de contact autorisés à s'abonner"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Définir le modèle de publication"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr "Purger tous les items lorsque publieur est hors-ligne"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Définir le type de message d'événement"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3249
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3405 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
msgid "Max payload size in bytes"
msgstr "Taille maximum pour le contenu du message en octet"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3406 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3248
msgid "When to send the last published item"
msgstr "A quel moment envoyer le dernier élément publié"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3417 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3252
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3250
msgid "Only deliver notifications to available users"
msgstr "Envoyer les notifications uniquement aux utilisateurs disponibles"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3418 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3253
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3251
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr "Les collections avec lesquelle un nœud est affilié"

View File

@ -7,19 +7,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Galician (galego)\n"
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
#: ejabberd_c2s.erl:424 ejabberd_c2s.erl:727
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "É obrigatorio usar STARTTLS"
#: ejabberd_c2s.erl:464
#: ejabberd_c2s.erl:503
msgid "No resource provided"
msgstr "Non se proporcionou recurso"
#: ejabberd_c2s.erl:1108
#: ejabberd_c2s.erl:1147
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Substituído por unha nova conexión"
#: ejabberd_c2s.erl:1790
#: ejabberd_c2s.erl:1836
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
@ -1043,104 +1043,104 @@ msgstr "Borrar Todas as Mensaxes Sen conexión"
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
msgstr "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1116 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:917
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1119 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:928
msgid "Publish-Subscribe"
msgstr "Publicar-Subscribir"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1210 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1013
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1213 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1024
msgid "ejabberd Publish-Subscribe module"
msgstr "Módulo de Publicar-Subscribir de ejabberd"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1493 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1300
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1496 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1311
msgid "PubSub subscriber request"
msgstr "Petición de subscriptor de PubSub"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1495 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1302
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1498 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
msgid "Choose whether to approve this entity's subscription."
msgstr "Decidir se aprobar a subscripción desta entidade."
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1501 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1308
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1504 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
msgid "Node ID"
msgstr "Nodo IDE"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1506 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1313
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1509 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1324
msgid "Subscriber Address"
msgstr "Dirección do subscriptor"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1512 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1319
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:1515 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:1330
msgid "Allow this Jabber ID to subscribe to this pubsub node?"
msgstr "Desexas permitir a este JabberID que se subscriba a este nodo PubSub?"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3407 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3387 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3229
msgid "Deliver payloads with event notifications"
msgstr "Enviar payloads xunto coas notificacións de eventos"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3408 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3388 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3230
msgid "Deliver event notifications"
msgstr "Entregar notificacións de eventos"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3409 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3389 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3231
msgid "Notify subscribers when the node configuration changes"
msgstr "Notificar subscriptores cando cambia a configuración do nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3410 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3390 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3232
msgid "Notify subscribers when the node is deleted"
msgstr "Notificar subscriptores cando o nodo bórrase"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3411 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3391 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3233
msgid "Notify subscribers when items are removed from the node"
msgstr "Notificar subscriptores cando os elementos bórranse do nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3412 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3392 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3234
msgid "Persist items to storage"
msgstr "Persistir elementos ao almacenar"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3413 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3393 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3235
msgid "A friendly name for the node"
msgstr "Un nome para o nodo"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3414 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3394 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3236
msgid "Max # of items to persist"
msgstr "Máximo # de elementos que persisten"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3415 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3239
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3395 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3237
msgid "Whether to allow subscriptions"
msgstr "Permitir subscripciones"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3416 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3240
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3396 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3238
msgid "Specify the access model"
msgstr "Especifica o modelo de acceso"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3419 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3243
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3399 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3241
msgid "Roster groups allowed to subscribe"
msgstr "Lista de grupos autorizados a subscribir"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3420 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3400 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3242
msgid "Specify the publisher model"
msgstr "Especificar o modelo do publicante"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3422 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3246
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3402 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3244
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3423 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3247
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3403 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3245
#, fuzzy
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Especifica o modelo de acceso"