24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-18 22:15:20 +02:00

Update Slovak translation (thanks to Marek Bečka)

SVN Revision: 2480
This commit is contained in:
Badlop 2009-08-14 23:13:05 +00:00
parent 3f8a4a5756
commit 2e68058508

View File

@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"Last-Translator: Marek Becka\n"
"Last-Translator: Marek Bečka\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -22,17 +22,16 @@ msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Nahradené novým spojením"
#: ejabberd_captcha.erl:93 ejabberd_captcha.erl:125
#, fuzzy
msgid "Enter the text you see"
msgstr "Zadajte cestu k textovému súboru"
msgstr "Zadajte zobrazený text"
#: ejabberd_captcha.erl:97
msgid "Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s"
msgstr ""
msgstr "Správa určená pre ~s bola zablokovaná. Oblokovať ju môžete na ~s"
#: ejabberd_captcha.erl:235
msgid "The captcha is valid."
msgstr ""
msgstr "Platná captcha."
#: mod_adhoc.erl:95 mod_adhoc.erl:125 mod_adhoc.erl:143 mod_adhoc.erl:161
msgid "Commands"
@ -441,100 +440,94 @@ msgid "Registration in mod_irc for "
msgstr "Registrácia do mod_irc na "
#: mod_irc/mod_irc.erl:569
#, fuzzy
msgid ""
"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for "
"connecting to IRC servers"
msgstr ""
"Vložte meno používateľa a kódovanie, ktoré chcete používať pri pripojení na "
"IRC server"
"Vložte meno používateľa, kódovanie, porty a heslo ktoré chcete používať pri "
"pripojení na IRC server"
#: mod_irc/mod_irc.erl:574
msgid "IRC Username"
msgstr "IRC prezývka"
#: mod_irc/mod_irc.erl:584
#, fuzzy
msgid ""
"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC "
"servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding"
"\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port "
"~p, empty password."
msgstr ""
"Ak chcete zadať iné kódovania pre IRC servery, vyplnte zoznam s hodnotami vo "
"formáte '{\"irc server\",\"encoding\"}'. Predvolené kódovanie pre túto "
"službu je \"~s\"."
"Ak chcete zadať iné porty, heslá a kódovania pre IRC servery, vyplnte zoznam "
"s hodnotami vo formáte '{\"irc server\",\"kódovanie\", \"port\", \"heslo"
"\"}'. Predvolenéi hodnoty pre túto službu sú: kódovanie \"~s\", port ~p a "
"žiadne heslo."
#: mod_irc/mod_irc.erl:596
#, fuzzy
msgid ""
"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
msgstr ""
"Príklad: [{\"irc.freenode.net\",\"utf-8\"}, {\"irc.freenode.net\", \"iso8859-"
"2\"}]."
"Príklad: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
#: mod_irc/mod_irc.erl:601
msgid "Connections parameters"
msgstr ""
msgstr "Parametre spojenia"
#: mod_irc/mod_irc.erl:711
msgid "Join IRC channel"
msgstr ""
msgstr "Pripojit IRC kanál"
#: mod_irc/mod_irc.erl:715
msgid "IRC channel (don't put the first #)"
msgstr ""
msgstr "IRC kanál (bez počiatočnej #)"
#: mod_irc/mod_irc.erl:720
#, fuzzy
msgid "IRC server"
msgstr "IRC prezývka"
msgstr "IRC server"
#: mod_irc/mod_irc.erl:753 mod_irc/mod_irc.erl:757
msgid "Join the IRC channel here."
msgstr ""
msgstr "Propojiť IRC kanál sem."
#: mod_irc/mod_irc.erl:761
msgid "Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s"
msgstr ""
msgstr "Pripojit IRC kanál k tomuto Jabber ID: ~s"
#: mod_irc/mod_irc.erl:846
msgid "IRC settings"
msgstr ""
msgstr "Nastavania IRC"
#: mod_irc/mod_irc.erl:851
#, fuzzy
msgid ""
"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. "
"Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save "
"settings."
msgstr ""
"Vložte meno používateľa a kódovanie, ktoré chcete používať pri pripojení na "
"IRC server"
"IRC servery. Kliknutím na tlačítko 'Ďalej' môžete zadať niektoré ďalšie "
"hodnoty. Pomocou 'Ukončiť ' uložíte nastavenia."
#: mod_irc/mod_irc.erl:857
#, fuzzy
msgid "IRC username"
msgstr "IRC prezývka"
#: mod_irc/mod_irc.erl:904
#, fuzzy
#: mod_irc/mod_irc.erl:906
msgid "Password ~b"
msgstr "Heslo"
msgstr "Heslo ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:909
#, fuzzy
#: mod_irc/mod_irc.erl:911
msgid "Port ~b"
msgstr "Port"
msgstr "Port ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:914
#: mod_irc/mod_irc.erl:916
msgid "Encoding for server ~b"
msgstr ""
msgstr "Kódovanie pre server ~b"
#: mod_irc/mod_irc.erl:923
#: mod_irc/mod_irc.erl:925
msgid "Server ~b"
msgstr ""
msgstr "Server ~b"
#: mod_muc/mod_muc.erl:437
msgid "Only service administrators are allowed to send service messages"
@ -572,9 +565,8 @@ msgstr "Prezývka"
#: mod_muc/mod_muc.erl:722 mod_muc/mod_muc_room.erl:926
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1513
#, fuzzy
msgid "That nickname is registered by another person"
msgstr "Prezývka je registrovaná inou osobou"
msgstr "Prezývka je už zaregistrovaná inou osobou"
#: mod_muc/mod_muc.erl:748
msgid "You must fill in field \"Nickname\" in the form"
@ -706,9 +698,8 @@ msgid "Room Configuration"
msgstr "Nastavenia miestnosti"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:745
#, fuzzy
msgid "Room Occupants"
msgstr "Počet zúčastnených"
msgstr "Ľudí v miestnosti"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:848 mod_muc/mod_muc_room.erl:2785
msgid "Room title"
@ -769,14 +760,12 @@ msgid "private, "
msgstr "súkromná, "
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:801
#, fuzzy
msgid ""
"Only moderators and participants are allowed to change the subject in this "
"room"
msgstr "Len moderátori a zúčastnený majú povolené meniť tému tejto miestnosti"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:806
#, fuzzy
msgid "Only moderators are allowed to change the subject in this room"
msgstr "Len moderátori majú povolené meniť tému miestnosti"
@ -797,7 +786,6 @@ msgid "Visitors are not allowed to change their nicknames in this room"
msgstr "V tejto miestnosti nieje povolené meniť prezývky"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:915 mod_muc/mod_muc_room.erl:1505
#, fuzzy
msgid "That nickname is already in use by another occupant"
msgstr "Prezývka je už používaná iným členom"
@ -806,7 +794,6 @@ msgid "You have been banned from this room"
msgstr "Boli ste vylúčený z tejto miestnosti"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1497
#, fuzzy
msgid "Membership is required to enter this room"
msgstr "Pre vstup do miestnosti je potrebné byť členom"
@ -815,13 +802,12 @@ msgid "This room is not anonymous"
msgstr "Táto miestnosť nie je anonymná"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1559
#, fuzzy
msgid "A password is required to enter this room"
msgstr "Pre vstup do miestnosti je potrebné heslo"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1581
msgid "Unable to generate a captcha"
msgstr ""
msgstr "Nepodarilo sa vygenerovat captcha"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1591
msgid "Incorrect password"
@ -856,14 +842,12 @@ msgid "Owner privileges required"
msgstr "Sú vyžadované práva vlastníka"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2780
#, fuzzy
msgid "Configuration of room ~s"
msgstr "Konfigurácia pre "
msgstr "Konfigurácia miestnosti ~s"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2788 mod_muc/mod_muc_room.erl:3206
#, fuzzy
msgid "Room description"
msgstr "Popis:"
msgstr "Popis miestnosti"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2795
msgid "Make room persistent"
@ -914,9 +898,8 @@ msgid "Default users as participants"
msgstr "Užívatelia sú implicitne členmi"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2856
#, fuzzy
msgid "Allow users to change the subject"
msgstr "Povoliť užívateľom zmeniť tému tejto miestnosti"
msgstr "Povoliť užívateľom meniť tému"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2859
msgid "Allow users to send private messages"
@ -939,9 +922,8 @@ msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Návštevníci môžu meniť prezývky"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2877
#, fuzzy
msgid "Make room captcha protected"
msgstr "Chrániť miestnosť heslom"
msgstr "Chrániť miestnosť systémom captcha"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2886
msgid "Enable logging"
@ -1010,9 +992,8 @@ msgid "Offline Messages:"
msgstr "Offline správy"
#: mod_offline.erl:620 mod_offline_odbc.erl:496
#, fuzzy
msgid "Remove All Offline Messages"
msgstr "Offline správy"
msgstr "Odstrániť všetky offline správy"
#: mod_proxy65/mod_proxy65_service.erl:213
msgid "ejabberd SOCKS5 Bytestreams module"
@ -1108,16 +1089,15 @@ msgstr "Doručovať upozornenia len aktuálne prihláseným používateľom"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3239 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3263
msgid "The collections with which a node is affiliated"
msgstr ""
msgstr "Kolekcie asociované s uzlom"
#: mod_register.erl:190
msgid "Choose a username and password to register with this server"
msgstr "Zvolte meno užívateľa a heslo pre registráciu na tomto servere"
#: mod_register.erl:243
#, fuzzy
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
msgstr "Nieje možné vytvárať účty tak rýchlo po sebe"
msgstr "Nieje dovolené vytvárať účty tak rýchlo po sebe"
#: mod_roster.erl:943 mod_roster_odbc.erl:1044 web/ejabberd_web_admin.erl:1653
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1812 web/ejabberd_web_admin.erl:1823
@ -1210,17 +1190,17 @@ msgstr "Erlang Jabber Server"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard.erl:471 mod_vcard_odbc.erl:334
#: mod_vcard_odbc.erl:446
msgid "Birthday"
msgstr "Dátum narodenia: "
msgstr "Dátum narodenia"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard.erl:473 mod_vcard_odbc.erl:334
#: mod_vcard_odbc.erl:448
msgid "City"
msgstr "Mesto: "
msgstr "Mesto"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard.erl:472 mod_vcard_odbc.erl:334
#: mod_vcard_odbc.erl:447
msgid "Country"
msgstr "Krajina: "
msgstr "Krajina"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard.erl:474 mod_vcard_odbc.erl:334
#: mod_vcard_odbc.erl:449
@ -1230,7 +1210,7 @@ msgstr "E-mail"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard.erl:469 mod_vcard_odbc.erl:334
#: mod_vcard_odbc.erl:444
msgid "Family Name"
msgstr "Priezvisko: "
msgstr "Priezvisko"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard_odbc.erl:334
msgid ""
@ -1272,7 +1252,7 @@ msgstr "Hľadať užívateľov v "
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard_odbc.erl:334 web/ejabberd_web_admin.erl:1496
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1551
msgid "User"
msgstr "Užívateľ: "
msgstr "Užívateľ"
#: mod_vcard.erl:357 mod_vcard_ldap.erl:458 mod_vcard_odbc.erl:334
msgid "You need an x:data capable client to search"
@ -1297,7 +1277,7 @@ msgstr "Vyplnte políčka pre vyhľadávanie Jabber užívateľa"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:179 web/ejabberd_web_admin.erl:186
#: web/ejabberd_web_admin.erl:202 web/ejabberd_web_admin.erl:209
msgid "Unauthorized"
msgstr ""
msgstr "Neautorizovaný"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:266 web/ejabberd_web_admin.erl:283
msgid "ejabberd Web Admin"
@ -1356,9 +1336,8 @@ msgid "Statistics"
msgstr "Štatistiky"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1097
#, fuzzy
msgid "Not Found"
msgstr "Uzol nenájdený"
msgstr "Nebol nájdený"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1114
msgid "Node not found"
@ -1440,7 +1419,7 @@ msgstr "Reštart"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1871 web/ejabberd_web_admin.erl:2492
msgid "Stop"
msgstr "Stop"
msgstr "Zastaviť"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1885
msgid "RPC Call Error"
@ -1456,7 +1435,7 @@ msgstr "Typ úložiska"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1934
msgid "Elements"
msgstr ""
msgstr "Prvky"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1935
msgid "Memory"
@ -1464,21 +1443,20 @@ msgstr "Pamäť"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1953 web/ejabberd_web_admin.erl:2058
msgid "Error"
msgstr ""
msgstr "Chyba"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1955
msgid "Backup of "
msgstr "Záloha na "
msgstr "Záloha "
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1957
#, fuzzy
msgid ""
"Please note that these options will only backup the builtin Mnesia database. "
"If you are using the ODBC module, you also need to backup your SQL database "
"separately."
msgstr ""
"Podotýkame, že tieto nastavenia budú zálohované do zabudovanej Mnesia "
"databázy. Ak používate ODBC modul, musíte zálohovať vašu SQL databázu "
"Prosím, berte na vedomie, že tieto nastavenia zázálohujú iba zabudovnú "
"Mnesia databázu. Ak používate ODBC modul, musíte zálohovať vašu SQL databázu "
"separátne."
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1962
@ -1514,25 +1492,25 @@ msgstr "Okamžite obnoviť zálohu z textového súboru:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1998
msgid "Import users data from a PIEFXIS file (XEP-0277):"
msgstr ""
msgstr "Importovat dáta užívateľov zo súboru PIEFXIS (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2005
msgid "Export data of all users in the server to PIEFXIS files (XEP-0277):"
msgstr ""
"Exportovať dáta všetkých uživateľov na serveri do súborov PIEFXIS (XEP-0277):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2012
msgid "Export data of users in a host to PIEFXIS files (XEP-0277):"
msgstr ""
"Exportovať dáta uživateľov na hostitelovi do súborov PIEFXIS (XEP-0227):"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2020
#, fuzzy
msgid "Import user data from jabberd14 spool file:"
msgstr "Importovať užívateľov z jabberd14 spool súborov"
msgstr "Importovať dáta užívateľov z jabberd14 spool súboru:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2027
#, fuzzy
msgid "Import users data from jabberd14 spool directory:"
msgstr "Importovať užívateľov z jabberd14 spool súborov"
msgstr "Importovať dáta užívateľov z jabberd14 spool adresára:"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2053
msgid "Listened Ports at "
@ -1579,9 +1557,8 @@ msgid "Update plan"
msgstr "Aktualizovať plán"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2176
#, fuzzy
msgid "Modified modules"
msgstr "Aktualizované moduly"
msgstr "Modifikované moduly"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2177
msgid "Update script"
@ -1601,12 +1578,11 @@ msgstr "Port"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2348
msgid "IP"
msgstr ""
msgstr "IP"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2349
#, fuzzy
msgid "Protocol"
msgstr "Port"
msgstr "Protokol"
#: web/ejabberd_web_admin.erl:2350 web/ejabberd_web_admin.erl:2477
msgid "Module"