Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-29 20:17:27 +02:00
parent fa8ed2579a
commit 009d376ca7
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -354,11 +354,11 @@ volledigere beschrijving."
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
\nTijdens en na de behandeling, Indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"