Browse Source

Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent
commit
009d376ca7
  1. 8
      config/locales/views/nl.yml

8
config/locales/views/nl.yml

@ -354,11 +354,11 @@ volledigere beschrijving."
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
\nTijdens en na de behandeling, Indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"

Loading…
Cancel
Save