Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-29 20:33:45 +02:00
parent 4d9ada0b03
commit 1176a9b4aa
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -435,10 +435,10 @@ volledigere beschrijving."
\n
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw organisatie gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
\nTijdens en na de behandeling, indien uw organisatie gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"