Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent b853343142
commit 1fdbd88691

@ -234,7 +234,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informatie elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
volledigere beschrijving."
@ -298,63 +298,63 @@ volledigere beschrijving."
update:
ok: De organisatie werd bijgewerkt
form:
address_helper: L'adresse et la ville sont utilisées pour afficher une
[<em class='fa fa-map'></em> carte](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
au dessus de la description
url_helper: Lien vers le site web de l'organisation
feed_helper: Lien direct vers un flux de syndication, type RSS ou atom
contact_helper: Adresse e-mail de contact, affichée de manière peu
compréhensible par les spammeurs
submitter_helper: Adresse e-mail du soumetteur de l'organisation.
Utilisée par les modérateurs pour informer de sa validation ou de son
rejet. Si cette adresse est présente, l'organisation ne sera modifiable
que par le soumetteur, qui recevra un lien secret d'édition...
tags_helper: Séparés par des espaces, constitués de lettres, chiffres
et tirets
save: Envoyer
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, typ RSS of atoom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de indiener bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
title: Modération d'organisation
ok: Oui
ko: Modération
title: Matiging van organisatie
ok: Ja
ko: Matiging
accept:
ok: Organisation acceptée
ok: Organisatie geaccepteerd
cancel:
title: Suppression de l'organisation
already_moderated: 'Organisation déjà modérée: cela la supprimera'
confirm: Confirmez-vous la suppression de cette organisation?
preview: Organisation
ok: Oui
ko: Non
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: L'organisation a bien été supprimée
ok: De organisatie werd well verwijderd
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre pour la semaine %{week} de l'année %{year}
week: Calendrier web, regroupant des événements liés au Libre (logiciel,
salon, atelier, install party, conférence), annoncés par leurs
organisateurs. Voici un récapitulatif de la semaine à venir. Le détail
de chacun de ces %{count} événements (%{count_by_country}) est en seconde
partie de dépêche.
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
(% {count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
new:
title: Identification
title: Identificatie
sign_in: Identifier
event_mailer:
create:
subject: "Votre événement: '%{subject}' est en attente
de modération"
body: "Votre événement intitulé '%{subject}',
\nqui aura lieu le '%{start_time}' a bien été enregistré.
subject: "Uw evenement: '% {subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nL'équipe de modération le prendra en charge très prochainement.
\nHet moderatie team zal er voor zorgen binnenkort.
\n
\nPendant la modération et après celle-ci si votre événement est validé, vous
pouvez éditer votre événement à l'adresse:"
delete_link: "et vous pouvez l'annuler en utilisant l'adresse:"
signature: Merci de votre participation!
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd kunt U
deze bewerken op: "
delete_link: "en je kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Édition de l'événement '%{subject}'"
body: "L'événement '%{subject}' a été modifié.

Loading…
Cancel
Save