Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent ce3358b88c
commit 25bc7f46df
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

@ -34,7 +34,7 @@ nl:
nb_events: "%{count} evenementen"
map: Kaart
show:
at: bij
at: in
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
noMap: Aan dit adres kan geen kaart gekoppeld worden. Andere syntaxen
kunnen hier getestet worden

Loading…
Cancel
Save