Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent cad23492bb
commit 266cbda2d0
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

@ -58,7 +58,7 @@ nl:
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet *Vrij/Libre/Free* betreffen in gebruik van:
\n* Het evenement moet *Vrij* betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...

Loading…
Cancel
Save