Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 3 years ago
parent 8e6514b10e
commit 352697912f
  1. 2
      config/locales/views/nl.yml

@ -70,7 +70,7 @@ is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt **[uw organisatie toevoegen] (/orgas/nieuw)** aan
\n* U kunt **[uw organisatie toevoegen](/orgas/new)** aan
de [lijst](/orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n

Loading…
Cancel
Save