Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 12:52:51 +02:00
parent 2e0d77b950
commit 8e6514b10e
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -70,11 +70,11 @@ is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
\n* U kunt **[uw organisatie toevoegen] (/orgas/nieuw)** aan
de [lijst](/orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
\nHet moderatie team behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Voorvertoning
edit: Creatie