Quick correction on nl files

This commit is contained in:
echarp 2019-05-13 12:10:52 +02:00
parent ae51ba3c34
commit 4740ecfa42
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -76,7 +76,7 @@ nl:
address: Adres
city: Stad
region: Regio
locality: Reikwijdte van het evenement:
locality: "Reikwijdte van het evenement:"
url: Web adres
contact: Contact
submitter: Inschrijver

View File

@ -415,7 +415,7 @@ volledigere beschrijving."
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:""
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage