Merge branch 'mr-framasoft-38'

This commit is contained in:
echarp 2019-05-13 12:04:43 +02:00
commit ae51ba3c34
3 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -56,7 +56,7 @@ de:
name_association: Verein
name_enterprise: Unternehmen
name_glug: LUG
name_provider: FAI
name_provider: Provider
name_institution: Institution
name_thirdPlace: Dritten Platz
event:

View File

@ -50,7 +50,7 @@ nl:
contact: Contact
submitter: Inschrijver
submission_time: Wachtend sinds
tag: Tags (Trefwoorden)
tags: Tags (Trefwoorden)
active: Active
kind:
name_association: Vereniging
@ -76,12 +76,12 @@ nl:
address: Adres
city: Stad
region: Regio
locality: Reikwijdte van het evenement
locality: Reikwijdte van het evenement:
url: Web adres
contact: Contact
submitter: Inschrijver
submission_time: Wachtend sinds
tag: Tags (trefwoorden)
tags: Tags (trefwoorden)
reason: Reden
region:
region: Hoofd regio

View File

@ -165,9 +165,9 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
web: Web statistiek
tags:
index:
title: Trefwoorden
title: Tags (Trefwoorden)
show:
title: Trefwoorden
title: Tags (Trefwoorden)
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
@ -414,10 +414,10 @@ volledigere beschrijving."
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om het evenement te laten valideren,
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks,
op volgende adres, te bewerken:"
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:""
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
@ -507,7 +507,7 @@ volledigere beschrijving."
near_distance: Afstand
near_distance_helper: van de locatie
region: Regio
tag: Trefwoord
tags: Tags (Trefwoorden)
iframe: Kaderloze
iframe_helper: kop- en voettekst verwijderen, bedoelt voor integratie in
een iframe