Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 10:40:33 +02:00
parent 2d1b35be76
commit 53272bcf73
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -32,7 +32,7 @@ nl:
calendar_in: Deze kalender in <em class='fa fa-rss'></em> %{rss},
<em class='fa fa-calendar'></em> %{webcal}/%{ical}
nb_events: "%{count} événements"
map: Kaart/Landkaart
map: Kaart
show:
at: bij
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
@ -137,7 +137,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een gebeurtenisstroom van een
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n