Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-18 22:23:22 +02:00
parent 9c3a977da3
commit 5e325c215f
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -337,8 +337,8 @@ volledigere beschrijving."
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
(% {count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
komende week. Het detail van elk van deze %{count} evenementen
(%{count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
sessions:
@ -350,7 +350,7 @@ volledigere beschrijving."
create:
subject: "Uw evenement: '%{subject}' is in afwachting van matiging"
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\n
@ -360,7 +360,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '% {subject}' is gewijzigd.
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd.
\n
\nGemaakte wijzigingen: "
submitter: de inschrijver