Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-28 12:39:23 +02:00
parent d5c9ec0c2a
commit 7e297597be
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -57,10 +57,10 @@ nl:
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet *Vrij* zijn voor het gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *free-* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven en privégegevens alsook elke reflectie op het
bevrijden van de samenwerking gericht...
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** betreffen op het gebiet van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elke reflectie op het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor