Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-13 09:29:47 +02:00
parent 99f4cdf3e8
commit a34d7e5906
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -165,9 +165,9 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
web: Web statistiek
tags:
index:
title: Trefwoorden
title: Tags (Trefwoorden)
show:
title: Trefwoorden
title: Tags (Trefwoorden)
links: Zie ook
future: In toekomst
past: In het verleden
@ -507,7 +507,7 @@ volledigere beschrijving."
near_distance: Afstand
near_distance_helper: van de locatie
region: Regio
tag: Trefwoord
tag: Tags (Trefwoorden)
iframe: Kaderloze
iframe_helper: kop- en voettekst verwijderen, bedoelt voor integratie in
een iframe