Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 13:43:29 +02:00
parent 98d2741d92
commit ab6b43cd46
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -379,7 +379,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
body: U hebt het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team