Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-29 20:37:35 +02:00
parent 1176a9b4aa
commit b38f573895
1 changed files with 12 additions and 12 deletions

View File

@ -114,7 +114,7 @@ te maken."
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
gegenereerd. Per e-mail ontvangt u alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
@ -123,7 +123,7 @@ te maken."
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
confirm: Bevestigt u de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
@ -141,7 +141,7 @@ te maken."
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
organisatie op te halen, vanaf het moment dat u denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
@ -200,7 +200,7 @@ te maken."
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt U de validatie van dit evenement?
title: Bevestigt u de validatie van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Matiging
@ -212,7 +212,7 @@ te maken."
accept:
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Welk motief wilt U associëren met de afwijzing van deze evenement?
title: Welk motief wilt u associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Matiging
@ -239,7 +239,7 @@ de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw toe te voegen met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
@ -327,7 +327,7 @@ volledigere beschrijving."
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
confirm: Bevestigt u de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
@ -369,7 +369,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
body: "Het evenement u heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
@ -384,7 +384,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
@ -421,7 +421,7 @@ volledigere beschrijving."
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
edit_link: "We nodigen u uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
@ -439,7 +439,7 @@ volledigere beschrijving."
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
signature: Bedankt voor uw deelname!
update:
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
@ -455,7 +455,7 @@ volledigere beschrijving."
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken U voor deze
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team