Quick correction on an extraneous double quote

This commit is contained in:
echarp 2019-05-06 14:57:57 +02:00
parent f38fdeb930
commit b6f1da9c6f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -407,7 +407,7 @@ volledigere beschrijving."
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:""
volgende reden:"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer: