Merge branch 'michelmimi/agenda-libre-ruby-master'

This commit is contained in:
echarp 2019-05-06 14:55:56 +02:00
commit f38fdeb930
2 changed files with 186 additions and 182 deletions

View File

@ -60,7 +60,7 @@ nl:
name_institution: Instelling
name_thirdPlace: Derde plaats (sociale omgeving)
event:
title: Naam evenement
title: Evenement naam
start_time: Begin
end_time: Eind
repeat: Herhaling

View File

@ -8,7 +8,7 @@ nl:
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomen
persoon heeft ooit tussengekomenHartelijk
# Traductions des écrans
layouts:
@ -31,8 +31,8 @@ nl:
index:
calendar_in: Deze kalender in <em class='fa fa-rss'></em> %{rss},
<em class='fa fa-calendar'></em> %{webcal}/%{ical}
nb_events: "%{count} événements"
map: Kaart/Landkaart
nb_events: "%{count} evenementen"
map: Kaart
show:
at: bij
dateAndPlace: Datum en evenement plaats
@ -58,62 +58,62 @@ nl:
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet Vrij/Libre/Free betreffen in gebruik van:
\n* Het evenement moet *Vrij* betreffen in gebruik van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
\n* Aarzel niet om een ** afbeelding ** of de ** poster ** van uw evenement
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
\nHet moderatie team behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
preview: Vóórvertoning
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
ok: Uw evenement wachtend op matiging is well aan het evenement lijst
toegevoegd worden. Het zal online verschijnen zodra een moderator
deze gevalideerd heeft.
edit:
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet toegestaan deze evenement te bewerken
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Editie
preview:
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
update:
ok: Uw evenement wordt bijgewerkt
form:
title_helper: Geen plaats, geen datum a.u.b
description_helper: U kunt hier een andere webpagina kopiëren en plakken
address_helper: Het adres en de stad naam worden gebruikt om een
address_helper: Het adres en de stadsnaam worden gebruikt om een
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Directe link naar een pagina met meer informatie over het evenement
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als het e-mail adres ontbreekt,
wordt het "contact" e-mail adres gebruikt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
@ -132,23 +132,23 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
national: Nationale evenementen
index:
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een gebeurtenisstroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[location]` et `near[distance]`: rond een plaats, aantal
* `near[locatie]` et `near[afstand]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
@ -159,7 +159,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
@ -176,12 +176,12 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Dit evenement past in het kader van
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Evenementen om te matigen
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen kunt rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie] (/pagina's/regels)
rules: Aan moderators, a.u.b. na het lezen rekening houden met
[aanbevelingen van moderatie](/pages/rules)
actions: Acties
posted_by: Gepost door %{author} op %{date}
date: Datum
@ -190,7 +190,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
edit:
title: Een evenement bewerken
moderation: Matiging
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
preview: Voorvertoning
edit: Editie
@ -219,26 +219,26 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
reason_r_3: Al geregistreerd
reason_r_4: Specifiek
reason_r_0_long: SPAM! SPAM! SPAM!
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
reason_r_1_long: Het voorgestelde evenement heeft tot nu toe echter niet Informatie aanvraag over het evenement
de aandacht van moderators getrokken. Inderdaad, de voorgestelde
evenement heeft geen betrekking op Vrij evenement, of de link met
Vrij is niet duidelijk in de huidige formulering, of het is een
betaalde en dure opleiding . Als het evenement echt Vrij is en het geen
betaalde training is, aarzel dan niet om het opnieuw in te schrijven
met een duidelijkere beschrijving.
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
reason_r_2_long: "Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar de moderators
vinden dat de beschrijving ervan niet compleet genoeg is om gevalideerd
te worden.
\n
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
\nDe beschrijving moet begrijpelijk zijn voor een nieuwkomer in de wereld van
Vrije. Het moet daarom het principe van de ontmoeting, het beoogde publiek,
de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
reason_text: Uw reden
destroy:
@ -268,7 +268,7 @@ volledigere beschrijving."
search:
title: Vind Uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
filter: Geavanceerde filtering
index:
@ -302,15 +302,15 @@ volledigere beschrijving."
[<em class='fa fa-map'></em> kaart](http://www.openstreetmap.org){:target="_blank"}
boven de beschrijving weer te geven
url_helper: Link naar de organisatie website
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, typ RSS of atoom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
feed_helper: Directe link naar een syndicatie-feed, type RSS of atom
contact_helper: e-mail adres, dat op een manier wordt weergegeven die niet
gemakkelijk kan worden begrepen door spammers
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de indiener bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
submitter_helper: E-mail adres bestemd om contact op te nemen met de
persoon die het evenement heeft voorgesteld, om hen te informeren
over de validatie of afwijzing. Als dit adres aanwezig is, kunnen de
organisatie gegevens alleen door de inschrijver bewerkt worden, die een
geheime bindende link ontvangt
tags_helper: Gescheiden door spaties, bestaande uit letters, cijfers en
streepjes
save: Opslaan
validate:
@ -331,10 +331,10 @@ volledigere beschrijving."
digests:
markdown:
title: Agenda du Libre voor week %{week} van het jaar %{year}
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
week: Web agenda, hergrouperen van evenementen gerelateerd aan
Vrij (software, vakbeurs, workshop, install party conferentie),
aangekondigd door hun organisatoren. Dit is een samenvatting van de
komende week. Het detail van elk van deze% {count} evenementen
(% {count_by_country}) bevindt zich in het tweede deel van deze artikel.
devise:
@ -349,169 +349,173 @@ volledigere beschrijving."
body: "Uw evenement met de titel '% {subject}',
\ndie om '% {start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er voor zorgen binnenkort.
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
deze bewerken op: "
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Édition de l'événement '%{subject}'"
body: "L'événement '%{subject}' a été modifié.
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '% {subject}' is gewijzigd.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
signature: Merci de votre participation!
\nGemaakte wijzigingen: "
submitter: de inschrijver
signature: Bedankt voor Uw deelname!
accept:
subject: "Événement '%{subject}' modéré"
body: "L'événement que vous avez soumis a été modéré par %{moderator}. Il
est maintenant visible à l'adresse:"
edit_link: "Vous pouvez modifier cet événement ultérieurement pour y
ajouter des précisions en vous rendant à l'adresse:"
delete_link: "Vous pouvez également l'annuler à l'adresse:"
subject: "Evenement '% {subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door % {moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
delete_link: "U kunt het ook annuleren op adres:"
repeat_helper:
zero:
one: Un autre événement a été généré, voici les liens d'édition et annulation
other: "%{count} autres événements ont été générés, voici les liens d'édition et annulation"
reminder: "Pour rappel, l'événement:"
signature: Merci de votre contribution et à bientôt!
one: Een ander evenement wordt gegenereerd, hier zijn de bewerkingslink
en annuleringslink
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Événement '%{subject}' refusé"
body: Vous avez soumis l'événement suivant, et nous vous remercions de
cette contribution.
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de modérateurs.
reminder: "Pour rappel, voici le contenu de votre événement:"
signature: Avec tous nos remerciements pour votre contribution
subject: "Evenement '% {subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Nouvel événement à modérer: '%{subject}'"
body: Un nouvel événement est à modérer sur
signature: Merci!
subject: "Nieuwe evenement te matigen '%{subject}'"
body: Een niewe evenement is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Édition de l'événement '%{subject}'"
body: "L'événement '%{subject}' a été modifié par
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd door
%{author}.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
signature: Bonne journée
\nAangebrachte wijzigingen"
submitter: De inschrijver
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Événement '%{subject}' modéré"
body: L'événement a été modéré par %{author}.
reminder: "Pour rappel, l'événement:"
access: "Vous pouvez le consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
subject: "Evenement '%{subject}' gemodereerd"
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
destroy:
subject: "Événement '%{subject}' refusé"
body: "L'événement '%{subject}' a été rejeté par %{author} pour la raison
suivante:"
reminder: "Pour rappel, l'événement:"
signature: Merci pour votre contribution
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:""
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Demande d'informations sur l'événement '%{subject}'"
body: "Nous avons bien reçu votre proposition d'événement '%{subject}',
\net celui-ci a toute sa place ici. Néanmoins, avant d'être validé, nous
\navons besoin de quelques informations complémentaires sur cet événement:"
edit_link: "Nous vous invitons à ajouter ces informations en éditant directement
\nl'événement à l'adresse suivante:"
signature: Avec tous nos remerciements pour votre contribution
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft hier zijn plaats. Voor validatie, hebben wij meer informatie
\nnodig over dit evenement:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen door het
evenement, rechtstreeks op volgende adres, te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
create:
subject: "Une note a été rajoutée à l'événement '%{subject}'"
body: "Une note a été rajoutée à '%{subject}':"
signature: Merci pour votre contribution
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
body: "Een notitie is toegevoegd aan '%{subject}':"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
orga_mailer:
create:
subject: Organisation '%{subject}' en attente de modération
body: "Organisation '%{subject}' a bien été enregistrée.
subject: Organisatie '%{subject}' in afwachting van matiging
body: "De organisation '%{subject}' werd geregistreerd.
\n
\nL'équipe de modération la prendra en charge très prochainement.
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\n
\nPendant la modération et après celle-ci si cette organisation est validée,
\nvous pouvez l'éditer à l'adresse:"
delete_link: "et vous pouvez l'annuler en utilisant l'adresse:"
signature: Merci de votre participation!
\nGedurende en na de matiging, als Uw organisatie gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
update:
subject: "Organisation '%{subject}' modifiée"
body: "L'organisation '%{subject}' a été modifiée par %{author}.
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Bonne journée
\nAangebrachte wijzigingen:"
submitter: De inschrijver
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Organisation '%{subject}' modérée"
body: L'organisation a été modérée par %{author}.
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisation '%{subject}' supprimée
body: Vous avez soumis l'organisation suivante, et nous vous remercions
de cette contribution.
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de modérateurs.
reminder: "Pour rappel, voici le contenu de l'organisation:"
signature: Avec tous nos remerciements pour votre contribution
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken U voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
moderationorga_mailer:
create:
subject: "Nouvelle organisation à modérer: '%{subject}'"
body: Une nouvelle organisation est à modérer sur
signature: Merci!
subject: "Nieuwe organisatie te matigen '%{subject}'"
body: Een nieuwe organisatie is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Édition de l'organisation '%{subject}'"
body: "L'organisation '%{subject}' a été modifiée par %{author}.
subject: "Bewerking van de organisatie '%{subject}'"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
\n
\nModifications apportées:"
submitter: le soumetteur
signature: Bonne journée
\nAangebrachte wijzigingen:"
submitter: de inschrijver
signature: Prettige dag
accept:
subject: "Organisation '%{subject}' modérée"
body: L'organisation a été modérée par %{author}.
reminder: "Pour rappel, l'organisation:"
access: "Vous pouvez la consulter ici:"
signature: Merci pour votre contribution!
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
destroy:
subject: "Organisation '%{subject}' refusée"
body: "L'organisation '%{subject}' a été rejetée par %{author}"
reclamation: Pour toute réclamation, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de modérateurs.
reminder: "Pour rappel, l'organisation:"
signature: Merci pour votre contribution
subject: "Organisatie '%{subject}' geweigerd"
body: "L'organisation '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
versions:
index:
title: Versions
title: Versies
create_html: <em class='fa fa-plus-circle'></em>
update_html: <em class='fa fa-exchange-alt'></em>
destroy_html: <em class='fa fa-trash-alt'></em>
feed: Flux RSS
feed: RSS feed
pages:
filter:
title: Filtrage avancé
helper: Choisissez un ou plusieurs filtres pour afficher les
événements/organisations ou les intégrer dans un autre site web
past: Passés
past_helper: Inclure aussi les événements passés dans les flux RSS, carte et geojson
period_year: Année
period_year_helper: Pour définir la semaine/année du résumé
period_week: Semaine
near_location: Près de
near_location_helper: ville ou lieu géographique
near_distance: Distance
near_distance_helper: du lieu
region: Région
tag: Mot-clé
iframe: Sans cadre
iframe_helper: Supprime l'en-tête et bas de page, pour intégration dans une iframe
title: Geavanceerde filtering
helper: Kies een of meer filters om evenementen / organisaties te bekijken
of deze in een andere website te integreeren
past: Afgelopen
past_helper: Ook afgelopen evenementen in RSS feed, kaart en Geojson
hervatten
period_year: Jaar
period_year_helper: Om de week/het jaar van de samenvatting te definiëren
period_week: Week
near_location: dichtbij
near_location_helper: stad of geografische locatie
near_distance: Afstand
near_distance_helper: van de locatie
region: Regio
tag: Trefwoord
iframe: Kaderloze
iframe_helper: kop- en voettekst verwijderen, voor integratie in een iframe
events: Agenda
map: Carte
map: Kaart
geojson: GeoJSON
json: JSON
rss: RSS
ics: iCal
xml: XML
digest: Résumé
digest: Samenvatting
orgas: Orgas