Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent 66091c492b
commit c9fa17bb98

@ -69,7 +69,7 @@ uw bedrijf, project of software. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert .Confirmez-vous l'annulation de cet événement?
\n* U kunt ** [uw organisatie toevoegen] (/ orgas / nieuw) ** aan
de [lijst] (/ orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
@ -114,53 +114,53 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de allereerste evenement dag
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
save: Opslaan
visualise: Visualiseren
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
preview: Visualisation de l'événement
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
destroy:
ok: Votre événément a bien été annulé
ok: Uw evenement was well geannuleerd
regions:
selector:
all_regions: Alle regio's
national: Événements nationaux
national: Nationale evenementen
index:
title: Liste des flux
quick: Chaque flux liste les événements pour les 30 prochains jours dans
une région donnée
help: "Quelques fonctionnalités intéressantes à l'aide de paramètres:\n
title: Feeds lijst
quick: Elke feed vermeldt de evenementen voor de komende 30 dagen
in een bepaalde regio
help: "Enkele leuke functies met behulp van parameters:\n
\n
* `tag`: limiter les événements à un certain tag. Cela permet par
exemple de récupérer un flux des événements d'une organisation, à
partir du moment où vous pensez à marquer tous vos événements avec un
tag précis. \n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een gebeurtenisstroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: limiter les énévenements futurs à un certain nombre de
jours. \n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
\n
Exemple: `%{daylimit}` \n
* `near[location]` et `near[distance]`: limiter les événements autour
d'un lieu, à une certaine distance (par défaut à 20 km). \n
* `near[location]` et `near[distance]`: rond een plaats, aantal
evenementen op een bepaalde afstand beperken (standaard 20 km). \n
Exemple: `%{near}` \n
\n
On peut utiliser ces paramètres avec les flux, mais aussi la carte ou
le calendrier principal"
Deze parameters kunnen worden gebruikt voor feeds maar ook voor de
hoofdkaart of kalender "
stats:
index:
title: Statistiek
allEvents: Événements validés
allOrgas: Organisations validées
awaitingModeration: En cours de modération
allEvents: Gevalideerde evenementen
allOrgas: Gevalideerde organisaties
awaitingModeration: Matiging is aan de gang
dates: Per datum
regional: Per regio
city: Per stad
city_conditions: Seules les villes où plus de trois événements ont été
organisés sont mentionnées.
city_conditions: Alleen steden waar meer dan drie evenementen zijn
georganiseerd worden genoemd.
total: Totaal
web: Web statistiek
tags:
@ -176,7 +176,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
one: Een evenement
other: "%{count} evenementen"
context:
link: Cet évènement s'inscrit dans le cadre de
link: Dit evenement past in het kader van
moderations:
index:
title: Événements à modérer

Loading…
Cancel
Save