Update nl.yml

remotes/origin/master
michelmimi 4 years ago
parent 352697912f
commit fd27e9c94d

@ -70,8 +70,8 @@ is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze toegankelijk
zijn en open voor iedereen. Betaalde evenementen worden geaccepteerd als de
toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt gereserveert.
\n* U kunt **[uw organisatie toevoegen](/orgas/new)** aan
de [lijst](/orgas) organisaties, zij zal haar eigen pagina hebben
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatie team behoudt zich het recht voor om de beschrijving van

Loading…
Cancel
Save