Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (822 of 822 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/hu/
honeypot-register-form
Balázs Úr 2 years ago committed by Weblate
parent 95cfc1658b
commit 08f0aadd69

@ -25,6 +25,7 @@
"Abandon edition": "Felhagyott kiadás",
"About": "Névjegy",
"About Mobilizon": "A Mobilizon névjegye",
"About anonymous participation": "A névtelen részvételről",
"About this event": "Erről az eseményről",
"About this instance": "Erről a példányról",
"About {instance}": "A(z) {instance} névjegye",
@ -80,6 +81,7 @@
"Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications.": "Biztosan meg szeretné szakítani az esemény szerkesztését? Az összes módosítást el fogja veszíteni.",
"Are you sure you want to cancel your participation at event \"{title}\"?": "Biztosan meg szeretné szakítani a(z) „{title}” eseményen való részvételét?",
"Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted.": "Biztosan törölni szeretné ezt az eseményt? Ezt a műveletet nem lehet visszavonni.",
"As the event organizer has chosen to manually validate participation requests, your participation will be really confirmed only once you receive an email stating it's being accepted.": "Mivel az esemény szervezője a részvételi kérések kézi ellenőrzését választotta, az Ön részvétele csak akkor lesz valóban megerősítve, ha megkapja azt az e-mailt, amely azt állítja, hogy el lett fogadva.",
"Assigned to": "Hozzárendelve ehhez",
"Avatar": "Profilkép",
"Back to previous page": "Vissza az előző oldalra",
@ -98,6 +100,7 @@
"Cancel edition": "Szerkesztés megszakítása",
"Cancel my participation request…": "Részvételi kérésem megszakítása…",
"Cancel my participation…": "Részvételem megszakítása…",
"Cancelled": "Törölve",
"Cancelled: Won't happen": "Törölve: nem fog megtörténni",
"Category": "Kategória",
"Change": "Változtatás",
@ -107,6 +110,9 @@
"Change timezone": "Időzóna megváltoztatása",
"Check your inbox (and your junk mail folder).": "Nézze meg a bejövő leveleit (és a levélszemét mappát is).",
"Clear": "Törlés",
"Clear participation data for all events": "Részvételi adatok törlése az összes eseménynél",
"Clear participation data for this event": "Részvételi adatok törlése ennél az eseménynél",
"Click for more information": "Kattintson a további információkért",
"Click to select": "Kattintson a kijelöléshez",
"Click to upload": "Kattintson a feltöltéshez",
"Close": "Lezárás",
@ -137,6 +143,7 @@
"Create a pad": "Dokumentum létrehozása",
"Create a videoconference": "Videokonferencia létrehozása",
"Create an account": "Fiók létrehozása",
"Create event": "Esemény létrehozása",
"Create group": "Csoport létrehozása",
"Create my event": "Saját esemény létrehozása",
"Create my group": "Saját csoport létrehozása",
@ -191,6 +198,8 @@
"Displayed nickname": "Megjelenített becenév",
"Displayed on homepage and meta tags. Describe what Mobilizon is and what makes this instance special in a single paragraph.": "A honlapon és a meta címkékben van megjelenítve. Leírja egyetlen bekezdésben, hogy mi a Mobilizon, és mi teszi ezt a példányt különlegessé.",
"Do not receive any mail": "Ne fogadjon egyetlen levelet sem",
"Do you wish to {create_event} or {explore_events}?": "Szeretne {create_event} vagy {explore_events}?",
"Do you wish to {create_group} or {explore_groups}?": "Szeretne {create_group} vagy {explore_groups}?",
"Domain": "Tartomány",
"Don't show @{organizer} as event host alongside @{group}": "Ne jelenítse meg @{organizer} szervezőt eseménygazdaként a(z) @{group} mellett",
"Draft": "Piszkozat",
@ -348,6 +357,7 @@
"Limited number of places": "A helyek száma korlátozott",
"List title": "Lista címe",
"Load more": "Több betöltése",
"Loading comments…": "Hozzászólások betöltése…",
"Local": "Helyi",
"Locality": "Hely",
"Location": "Hely",
@ -603,7 +613,8 @@
"Suspend group": "Csoport felfüggesztése",
"Suspended": "Felfüggesztve",
"Task lists": "Feladatlisták",
"Tentative: Will be confirmed later": "Kísérleti: később lesz megerősítve",
"Tentative": "Feltételes",
"Tentative: Will be confirmed later": "Feltételes: később lesz megerősítve",
"Terms": "Használati feltételek",
"Terms of service": "Szolgáltatás feltételei",
"Text": "Szöveg",
@ -671,6 +682,8 @@
"URL": "URL",
"URL copied to clipboard": "URL másolva a vágólapra",
"Unable to detect timezone.": "Nem sikerült felismerni az időzónát.",
"Unable to load event for participation. The error details are provided below:": "Nem lehet betölteni az eseményt a részvételhez. A hiba részletei lent olvashatók:",
"Unable to save your participation in this browser.": "Nem lehet elmenteni a részvételét ebben a böngészőben.",
"Unfortunately, this instance isn't opened to registrations": "Sajnálatos módon ez a példány nincs megnyitva a regisztrációkhoz",
"Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers.": "Sajnálatos módon a részvételi kérést visszautasították a szervezők.",
"Unknown": "Ismeretlen",
@ -694,6 +707,7 @@
"Users": "Felhasználók",
"View a reply": "|Egy válasz megtekintése|{totalReplies} válasz megtekintése",
"View all": "Összes megtekintése",
"View all events": "Összes esemény megtekintése",
"View all posts": "Összes hozzászólás megtekintése",
"View all upcoming events": "Az összes közelgő esemény megtekintése",
"View event page": "Eseményoldal megtekintése",
@ -722,6 +736,7 @@
"Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device.": "Lehetővé fogja tenni a részvételi állapotának megjelenítést és kezelését az esemény oldalán, ha ezt az eszközt használja. Törölje a bejelölést, ha nyilvános eszközt használ.",
"Write something…": "Írjon valamit…",
"You are not an administrator for this group.": "Ön nem adminisztrátor ennél a csoportnál.",
"You are not part of any group": "Ön nem tagja egyetlen csoportnak sem",
"You are participating in this event anonymously": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen, de nem erősítette meg a részvételét",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Hozzáadhat címkéket az Enter billentyű lenyomásával vagy egy vessző hozzáadásával",
@ -729,6 +744,7 @@
"You can pick your timezone into your preferences.": "Kiválaszthatja az időzónát a beállításaiban.",
"You can try another search term or drag and drop the marker on the map": "Megpróbálhat egy másik keresési kifejezést, vagy fogd és vidd módon tegye a jelölőt a térképre",
"You can't change your password because you are registered through {provider}.": "Nem tudja megváltoztatni a jelszavát, mert {provider} használatával regisztrált.",
"You didn't create or join any event yet": "Még nem hozott létre vagy nem csatlakozott egyetlen eseményhez sem",
"You don't follow any instances yet.": "Még nem követ egyetlen példányt sem.",
"You have been disconnected": "A kapcsolata bontva lett",
"You have been invited by {invitedBy} to the following group:": "{invitedBy} meghívta Önt a következő csoportba:",
@ -737,11 +753,14 @@
"You have one event in {days} days.": "Nincsenek eseményei {days} napon belül | Egy eseménye van {days} napon belül. | {count} eseménye van {days} napon belül",
"You have one event today.": "Nincsenek eseményei ma | Egy eseménye van ma. | {count} eseménye van ma",
"You have one event tomorrow.": "Nincsenek eseményei holnap | Egy eseménye van holnap. | {count} eseménye van holnap",
"You may clear all participation information for this device with the buttons below.": "Törölheti az összes részvételi információját ennél az eszköznél a lenti gombokkal.",
"You may now close this window, or {return_to_event}.": "Most már bezárhatja ezt az ablakot, vagy {return_to_event}.",
"You may now close this window.": "Most már bezárhatja ezt az ablakot.",
"You need to create the group before you create an event.": "Létre kell hoznia egy csoportot egy esemény létrehozása előtt.",
"You need to login.": "Be kell jelentkeznie.",
"You will be able to add an avatar and set other options in your account settings.": "Lehetősége lesz hozzáadni egy profilképet, és más lehetőségeket beállítani a fiókja beállításaiban.",
"You will be redirected to the original instance": "Át lesz irányítva az eredeti példányra",
"You will find here all the events you have created or of which you are a participant.": "Itt megtalálja az összes eseményt, amelyeket létrehozott vagy amelyeknél Ön résztvevő.",
"You wish to participate to the following event": "Részt kíván venni a következő eseményen",
"You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any.": "Heti rövid összegzést fog kapni minden hétfőn a közelgő eseményekről, ha van ilyen.",
"You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.": "Át kell küldenie a csoport URL-jét, hogy az emberek hozzáférhessenek a csoport profiljához. A csoport nem lesz megtalálható a Mobilizon keresőjében vagy a szokásos keresőmotorokban.",
@ -763,7 +782,10 @@
"Your participation request has been validated": "A részvétele ellenőrizve lett",
"Your participation request is being validated": "A részvétele ellenőrzés alatt van",
"Your participation status has been changed": "A részvételi állapota meg lett változtatva",
"Your participation status is saved only on this device and will be deleted one month after the event's passed.": "A részvételi állapota csak ezen az eszközön van elmentve, és törölve lesz egy hónappal az esemény elmúltát követően.",
"Your participation still has to be approved by the organisers.": "A részvételét továbbra is jóvá kell hagynia a szervezőknek.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email, and after the organizer manually validates your participation.": "A részvétele akkor lesz ellenőrizve, ha rákattint az e-mailben lévő megerősítő hivatkozásra, és miután a szervező kézzel ellenőrizte a részvételét.",
"Your participation will be validated once you click the confirmation link into the email.": "A részvétele akkor lesz ellenőrizve, ha rákattint az e-mailben lévő megerősítő hivatkozásra.",
"Your profile will be shown as contact.": "Az Ön profilja meg lesz jelenítve kapcsolatként.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Az Ön időzónája jelenleg erre van állítva: {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Az Ön időzónája úgy lett felismerve mint {timezone}.",
@ -776,9 +798,13 @@
"any distance": "bármilyen távolság",
"as {identity}": "mint {identity}",
"contact uninformed": "informális kapcsolatfelvétel",
"create a group": "csoportot létrehozni",
"create an event": "eseményt létrehozni",
"default Mobilizon privacy policy": "alapértelmezett Mobilizon adatvédelmi irányelv",
"default Mobilizon terms": "alapértelmezett Mobilizon használati feltételek",
"e.g. 10 Rue Jangot": "például Budapest, I. kerület",
"explore the events": "eseményeket felfedezni",
"explore the groups": "csoportokat felfedezni",
"firstDayOfWeek": "0",
"full rules": "szabályokat",
"iCal Feed": "iCal hírforrás",
@ -786,6 +812,7 @@
"more than 1360 contributors": "Több mint 1360 hozzájáruló",
"profile@instance": "profil@példány",
"report #{report_number}": "#{report_number} jelentés",
"return to the event's page": "visszatérhet az esemény oldalára",
"terms of service": "szolgáltatás feltételeit",
"with another identity…": "egy másik személyazonossággal…",
"{approved} / {total} seats": "{approved} / {total} ülés",

Loading…
Cancel
Save