Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (168 of 168 strings)

Translation: Mobilizon/Backend errors
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/backend-errors/nn/
This commit is contained in:
Eivind Ødegård 2020-12-08 07:53:15 +00:00 committed by Weblate
parent c41037b046
commit 1c90b4706b
1 changed files with 46 additions and 41 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-14 11:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-26 17:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-12-09 08:52+0000\n"
"Last-Translator: Eivind Ødegård <eivind.odegard@sogn.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk <https://weblate.framasoft.org/projects/"
"mobilizon/backend-errors/nn/>\n"
@ -660,213 +660,218 @@ msgstr ""
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to save admin settings"
msgstr ""
"Du må vera innlogga og ha ei administratorrolle for å lagra admin-"
"innstillingar"
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:75
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access discussions"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å sjå ordskifte"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:93
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å sjå ressursane"
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å laga hendingar"
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:139
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create posts"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å skriva innlegg"
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:74
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create reports"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å rapportera"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:129
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å laga ressursar"
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å sletta ei hending"
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:209
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete posts"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å sletta innlegg"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:187
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å sletta ressursar"
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å bli med på ei hending"
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å melda deg av ei hending"
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å oppdatera hendingar"
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:176
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update posts"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å oppdatera innlegg"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:158
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update resources"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å oppdatera ressursar"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to view a resource preview"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å førehandsvisa ressursar"
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:79
#, elixir-format
msgid "You need to login to upload a picture"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga for å lasta opp bilete"
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:121
#, elixir-format
msgid "Parent resource doesn't belong to this group"
msgstr ""
msgstr "Opphavsressursen høyrer ikkje til denne gruppa"
#: lib/mobilizon/users/user.ex:109
#, elixir-format
msgid "The chosen password is too short."
msgstr ""
msgstr "Dette passordet er for kort."
#: lib/mobilizon/users/user.ex:138
#, elixir-format
msgid "The registration token is already in use, this looks like an issue on our side."
msgstr ""
"Registreringsteiknet er allereie i bruk, dette ser ut som ein feil frå vår "
"side."
#: lib/mobilizon/users/user.ex:104
#, elixir-format
msgid "This email is already used."
msgstr ""
msgstr "Denne eposten er allereie i bruk."
#: lib/graphql/error.ex:88
#, elixir-format
msgid "Post not found"
msgstr ""
msgstr "Fann ikkje innlegget"
#: lib/graphql/error.ex:75
#, elixir-format
msgid "Invalid arguments passed"
msgstr ""
msgstr "Ugyldige argument"
#: lib/graphql/error.ex:81
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials"
msgstr ""
msgstr "Ugyldig innlogging"
#: lib/graphql/error.ex:79
#, elixir-format
msgid "Reset your password to login"
msgstr ""
msgstr "Nullstill passordet for å logga inn"
#: lib/graphql/error.ex:86 lib/graphql/error.ex:91
#, elixir-format
msgid "Resource not found"
msgstr ""
msgstr "Fann ikkje ressursen"
#: lib/graphql/error.ex:92
#, elixir-format
msgid "Something went wrong"
msgstr ""
msgstr "Noko gjekk gale"
#: lib/graphql/error.ex:74
#, elixir-format
msgid "Unknown Resource"
msgstr ""
msgstr "Ukjend ressurs"
#: lib/graphql/error.ex:84
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to do this"
msgstr ""
msgstr "Du har ikkje løyve til å gjera detet"
#: lib/graphql/error.ex:76
#, elixir-format
msgid "You need to be logged in"
msgstr ""
msgstr "Du må vera innlogga"
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:116
#, elixir-format
msgid "You can't accept this invitation with this profile."
msgstr ""
msgstr "Du kan ikkje ta imot invitasjonar med denne profilen."
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:134
#, elixir-format
msgid "You can't reject this invitation with this profile."
msgstr ""
msgstr "Du kan ikkje avslå invitasjonen med denne profilen."
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:71
#, elixir-format
msgid "File doesn't have an allowed MIME type."
msgstr ""
msgstr "Fila har ingen tillaten MIME-type."
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:167
#, elixir-format
msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr ""
msgstr "Profilen er ikkje administrator for gruppa"
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#, elixir-format
msgid "You can't edit this event."
msgstr ""
msgstr "Du kan ikkje endra denne hendinga."
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
#, elixir-format
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr ""
msgstr "Du kan ikkje kopla denne hendinga til denne profilen."
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:137
#, elixir-format
msgid "This invitation doesn't exist."
msgstr ""
msgstr "Invitasjonen finst ikkje."
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:179
#, elixir-format
msgid "This member already has been rejected."
msgstr ""
msgstr "Denne medlemen har allereie fått avslag."
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:186
#, elixir-format
msgid "You don't have the right to remove this member."
msgstr ""
msgstr "Du har ikkje løyve til å fjerna denne medlemen."
#: lib/mobilizon/actors/actor.ex:344
#, elixir-format
msgid "This username is already taken."
msgstr ""
msgstr "Dette brukarnamnet er oppteke."
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
#, elixir-format
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
"Du må gje anten ein ID eller ei stuttadresse for å få tilgang til ordskiftet"
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
#, elixir-format
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
msgstr "Brukaren eig ikkje arrangørprofilen"
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
#, elixir-format
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""
msgstr "Denne profil-IDen er ikkje den anonyme profilen"