Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/hu/
This commit is contained in:
Balázs Úr 2020-11-14 01:07:40 +00:00 committed by Weblate
parent accc71ad79
commit 42a9ec4cee
1 changed files with 12 additions and 0 deletions

View File

@ -21,6 +21,7 @@
"A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising.": "Egy felhasználóbarát, felszabadító és etikus eszköz összejövetelekhez, szervezéshez és mozgósításhoz.",
"A validation email was sent to {email}": "Egy ellenőrző e-mail lett elküldve ide: {email}",
"API": "API",
"Abandon editing": "Szerkesztés elhagyása",
"Abandon edition": "Felhagyott kiadás",
"About": "Névjegy",
"About Mobilizon": "A Mobilizon névjegye",
@ -66,6 +67,7 @@
"Anonymous participations": "Névtelen részvételek",
"Any day": "Bármely nap",
"Anyone can join freely": "Bárki szabadon csatlakozhat",
"Anyone wanting to be a member from your group will be able to from your group page.": "Bárki, aki a csoportja tagja szeretne lenni, a csoportja oldaláról lesz képes csatlakozni.",
"Application": "Alkalmazás",
"Approve": "Jóváhagyás",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Egészen biztos abban, hogy a teljes fiókot törölni szeretné? Mindent el fog veszíteni! A személyazonosságok, a beállítások, a létrehozott események, az üzenetek és a részvételek örökre eltűnnek.",
@ -295,6 +297,7 @@
"If allowed by organizer": "Ha a szervező engedélyezi",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Ha létezik fiók ezzel az e-mail-címmel, akkor elküldtünk egy másik megerősítő e-mailt erre a címre: {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Ha ez a személyazonosság az egyetlen rendszergazdája néhány csoportnak, akkor törölnie kell azokat, mielőtt képes lenne törölni ezt a személyazonosságot.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Ha a föderált személyazonosságáról kérdezik, akkor az a felhasználónevéből és a példányából tevődik össze. Például az első profiljának föderált személyazonossága:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Ha a résztvevők kézi ellenőrzését választotta, akkor a Mobilizon küldeni fog Önnek egy e-mailt, hogy tájékoztassa Önt a feldolgozandó új részvételekről. Alább kiválaszthatja ezen értesítések gyakoriságát.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Ha szeretné, itt küldhet üzenetet az esemény szervezőjének.",
"In the following context, an application is a software, either provided by the Mobilizon team or by a 3rd-party, used to interact with your instance.": "A következő környezetben az alkalmazás egy, az Ön példányával történő interakcióra használt szoftver, amelyet vagy a Mobilizon csapat, vagy egy harmadik fél biztosít.",
@ -365,9 +368,11 @@
"Message": "Üzenet",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "A Mobilizon egy föderált hálózat. Interakcióba léphet ezzel az eseménnyel egy eltérő kiszolgálóról is.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "A Mobilizon egy föderált szoftver, ami azt jelenti, hogy a rendszergazda föderációs beállításaitól függően interakcióba léphet más példányokról származó tartalommal, vagyis csatlakozhat olyan csoportokhoz vagy eseményekhez, amelyeket máshol hoztak létre.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "A Mobilizon egy olyan eszköz, amely segít Önnek <b>eseményeket keresni, létrehozni és szervezni</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "A Mobilizon nem egy hatalmas platform, hanem <b>kölcsönösen összekapcsolt Mobilizon weboldalak sokasága</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon szoftver",
"Mobilizon uses a system of profiles to compartiment your activities. You will be able to create as many profiles as you want.": "A Mobilizon profilok rendszerét használja a tevékenységei beosztásához. Annyi profilt tud létrehozni, amennyit csak szeretne.",
"Mobilizon version": "Mobilizon verziója",
"Mobilizon will send you an email when the events you are attending have important changes: date and time, address, confirmation or cancellation, etc.": "A Mobilizon egy e-mail fog küldeni Önnek, ha fontos változtatások történnek azoknál az eseményeknél, amelyeken részt vesz: dátum és idő, cím, megerősítés vagy törlés stb.",
"Moderated comments (shown after approval)": "Moderált hozzászólások (jóváhagyás után megjelenítve)",
@ -391,6 +396,7 @@
"New note": "Új jegyzet",
"New password": "Új jelszó",
"New profile": "Új profil",
"Next": "Következő",
"Next month": "Következő hónap",
"Next page": "Következő oldal",
"Next week": "Következő hét",
@ -496,12 +502,14 @@
"Posts": "Hozzászólások",
"Powered by {mobilizon}. © 2018 - {date} The Mobilizon Contributors - Made with the financial support of {contributors}.": "A gépházban: {mobilizon}. © 2018 - {date} A Mobilizon közreműködői {contributors} pénzügyi támogatásával készült.",
"Preferences": "Beállítások",
"Previous": "Előző",
"Previous page": "Előző oldal",
"Privacy Policy": "Adatvédelmi irányelv",
"Privacy policy": "Adatvédelmi irányelv",
"Private event": "Személyes esemény",
"Private feeds": "Személyes hírforrások",
"Profiles": "Profilok",
"Profiles and federation": "Profilok és föderáció",
"Promote": "Előléptetés",
"Public": "Nyilvános",
"Public RSS/Atom Feed": "Nyilvános RSS/Atom hírforrás",
@ -616,6 +624,7 @@
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "A csoport nyilvánosan fel lesz sorolva a keresési eredményekben, és ajánlva is lehet a felfedezés szakaszban. Csak nyilvános információk lesznek megjelenítve az oldalán.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A példány rendszergazdája az a személy vagy jogi személy, aki ezt a Mobilizon példányt futtatja.",
"The member was removed from the group {group}": "A tag el lett távolítva ebből a csoportból: {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Az egyetlen mód a csoportja számára, hogy új tagokat szerezzen, ha egy rendszergazda meghívja őket.",
"The organiser has chosen to close comments.": "A szervező azt választotta, hogy lezárja a hozzászólásokat.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A keresett oldal nem létezik.",
"The password was successfully changed": "A jelszó sikeresen meg lett változtatva",
@ -635,9 +644,11 @@
"This identity is not a member of any group.": "Ez a személyazonosság nem tagja egyetlen csoportnak sem.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ez az információ csak az Ön számítógépén van elmentve. Kattintson a részletekért",
"This instance isn't opened to registrations, but you can register on other instances.": "Ez a példány nincs megnyitva a regisztrációkhoz, de regisztrálhat más példányokon.",
"This instance, <b>{instanceName} ({domain})</b>, hosts your profile, so remember its name.": "Ez a példány, a(z) <b>{instanceName} ({domain})</b> tárolja az Ön profilját, szóval ne felejtse el a nevét.",
"This is a demonstration site to test Mobilizon.": "Ez egy bemutató oldal a Mobilizon kipróbálásához.",
"This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique.": "Ez olyan mint az Ön föderált felhasználóneve (<code>{username}</code>) a csoportoknál. Lehetővé teszi, hogy a csoport megtalálható legyen a föderációban, és garantálja az egyediséget.",
"This month": "Ez a hónap",
"This setting will be used to display the website and send you emails in the correct language.": "Ez a beállítás lesz használva a weboldal megfelelő nyelven való megjelenítéséhez és az e-mailek megfelelő nyelve történő küldéséhez.",
"This website isn't moderated and the data that you enter will be automatically destroyed every day at 00:01 (Paris timezone).": "Ez a weboldal nincs moderálva, és a beírt adatok automatikusan meg lesznek semmisítve minden nap 00:01-kor (Párizs időzóna).",
"This week": "Ez a hét",
"This weekend": "Ez a hétvége",
@ -754,6 +765,7 @@
"Your profile will be shown as contact.": "Az Ön profilja meg lesz jelenítve kapcsolatként.",
"Your timezone is currently set to {timezone}.": "Az Ön időzónája jelenleg erre van állítva: {timezone}.",
"Your timezone was detected as {timezone}.": "Az Ön időzónája úgy lett felismerve mint {timezone}.",
"Your timezone {timezone} isn't supported.": "A(z) {timezone} időzónája nem támogatott.",
"[This comment has been deleted by it's author]": "[Ezt a hozzászólást törölte a szerzője]",
"[This comment has been deleted]": "[Ezt a hozzászólást törölték]",
"[deleted]": "[törölve]",