Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (168 of 168 strings)

Translation: Mobilizon/Backend errors
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/backend-errors/hu/
This commit is contained in:
Balázs Úr 2020-11-27 00:55:54 +00:00 committed by Weblate
parent f6c78ea57e
commit 6186c1b970
1 changed files with 155 additions and 153 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-06 00:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-16 14:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-27 06:34+0000\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <balazs@urbalazs.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/"
"backend-errors/hu/>\n"
@ -109,776 +109,778 @@ msgstr "nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie mint %{number}"
msgid "must be equal to %{number}"
msgstr "egyenlőnek kell lennie ezzel: %{number}"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:103
#, elixir-format
msgid "Cannot refresh the token"
msgstr "Nem lehet frissíteni a tokent"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:198
#, elixir-format
msgid "Current profile is not a member of this group"
msgstr "A jelenlegi profil nem tagja ennek a csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:202
#, elixir-format
msgid "Current profile is not an administrator of the selected group"
msgstr "A jelenlegi profil nem adminisztrátora a kijelölt csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:512
#, elixir-format
msgid "Error while saving user settings"
msgstr "Hiba a felhasználói beállítások mentésekor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:90 lib/graphql/resolvers/group.ex:195
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:226 lib/graphql/resolvers/group.ex:261 lib/graphql/resolvers/member.ex:80
#, elixir-format
msgid "Group not found"
msgstr "Nem található a csoport"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:66
#, elixir-format
msgid "Group with ID %{id} not found"
msgstr "Nem található %{id} azonosítóval rendelkező csoport"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:83
#, elixir-format
msgid "Impossible to authenticate, either your email or password are invalid."
msgstr "Lehetetlen hitelesíteni, vagy az e-mail, vagy a jelszó érvénytelen."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:258
#, elixir-format
msgid "Member not found"
msgstr "Nem található a tag"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:58 lib/graphql/resolvers/actor.ex:88
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:417
#, elixir-format
msgid "No profile found for the moderator user"
msgstr "Nem található profil a moderátor felhasználóhoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:195
#, elixir-format
msgid "No user to validate with this email was found"
msgstr "Nem található ezzel az e-mail-címmel ellenőrzendő felhasználó"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:229 lib/graphql/resolvers/user.ex:76
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:219
#, elixir-format
msgid "No user with this email was found"
msgstr "Nem található ezzel az e-mail-címmel rendelkező felhasználó"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:28
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:29 lib/graphql/resolvers/participant.ex:160
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:189 lib/graphql/resolvers/person.ex:153 lib/graphql/resolvers/person.ex:187
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:253 lib/graphql/resolvers/person.ex:282 lib/graphql/resolvers/person.ex:295
#, elixir-format
msgid "Profile is not owned by authenticated user"
msgstr "A profilt nem hitelesített felhasználó birtokolja"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:125
#, elixir-format
msgid "Registrations are not open"
msgstr "A regisztrációk nincsenek nyitva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:330
#, elixir-format
msgid "The current password is invalid"
msgstr "A jelenlegi jelszó érvénytelen"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:382
#, elixir-format
msgid "The new email doesn't seem to be valid"
msgstr "Az új e-mail-cím nem tűnik érvényesnek"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:379
#, elixir-format
msgid "The new email must be different"
msgstr "Az új e-mail-címnek eltérőnek kell lennie"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:333
#, elixir-format
msgid "The new password must be different"
msgstr "Az új jelszónak eltérőnek kell lennie"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:376 lib/graphql/resolvers/user.ex:439
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:442
#, elixir-format
msgid "The password provided is invalid"
msgstr "A megadott jelszó érvénytelen"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:337
#, elixir-format
msgid "The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters."
msgstr ""
"A választott jelszó túl rövid. Győződjön meg arról, hogy a jelszava "
"tartalmazzon legalább 6 karaktert."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:215
#, elixir-format
msgid "This user can't reset their password"
msgstr "Ez a felhasználó nem tudja visszaállítani a jelszavát"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:79
#, elixir-format
msgid "This user has been disabled"
msgstr "Ez a felhasználó le lett tiltva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:179
#, elixir-format
msgid "Unable to validate user"
msgstr "Nem lehet ellenőrizni a felhasználót"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:420
#, elixir-format
msgid "User already disabled"
msgstr "A felhasználó már le van tiltva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:487
#, elixir-format
msgid "User requested is not logged-in"
msgstr "A kért felhasználó nincs bejelentkezve"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:232
#, elixir-format
msgid "You are already a member of this group"
msgstr "Már tagja ennek a csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:265
#, elixir-format
msgid "You can't leave this group because you are the only administrator"
msgstr "Nem hagyhatja el ezt a csoportot, mert Ön az egyedüli adminisztrátor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:229
#, elixir-format
msgid "You cannot join this group"
msgstr "Nem csatlakozhat ehhez a csoporthoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:94
#, elixir-format
msgid "You may not list groups unless moderator."
msgstr "Lehet, hogy nem sorolhatja fel a csoportokat, hacsak nem moderátor."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:387
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your email"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az e-mail-címe megváltoztatásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:345
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to change your password"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a jelszava megváltoztatásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:207
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete a group"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy csoport törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:447
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete your account"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a fiókja törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:237
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join a group"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy csoporthoz való csatlakozáshoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:270
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave a group"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy csoportból való kilépéshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:172
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update a group"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy csoport frissítéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:58
#, elixir-format
msgid "You need to have admin access to list users"
msgstr "Adminisztrátori hozzáférésre van szüksége a felhasználók felsorolásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:108
#, elixir-format
msgid "You need to have an existing token to get a refresh token"
msgstr "Szüksége van egy meglévő tokenre egy frissítési token beszerzéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:198 lib/graphql/resolvers/user.ex:222
#, elixir-format
msgid "You requested again a confirmation email too soon"
msgstr "Túl hamar kért újra egy megerősítő e-mailt"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/user.ex:128
#, elixir-format
msgid "Your email is not on the allowlist"
msgstr "Az e-mail-címe nincs rajta az engedélyezési listán"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:64 lib/graphql/resolvers/actor.ex:94
#, elixir-format
msgid "Error while performing background task"
msgstr "Hiba a háttérfeladat végrehajtásakor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:27
#, elixir-format
msgid "No profile found with this ID"
msgstr "Nem található profil ezzel az azonosítóval"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:54 lib/graphql/resolvers/actor.ex:91
#, elixir-format
msgid "No remote profile found with this ID"
msgstr "Nem található távoli profil ezzel az azonosítóval"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:69
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can suspend a profile"
msgstr "Csak moderátorok és adminisztrátorok függeszthetnek fel egy profilt"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:99
#, elixir-format
msgid "Only moderators and administrators can unsuspend a profile"
msgstr ""
"Csak moderátorok és adminisztrátorok szüntethetik meg egy profil "
"felfüggesztését"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:24
#, elixir-format
msgid "Only remote profiles may be refreshed"
msgstr "Csak távoli profilokat lehet frissíteni"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/actor.ex:61
#, elixir-format
msgid "Profile already suspended"
msgstr "A profil már fel van függesztve"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:93
#, elixir-format
msgid "A valid email is required by your instance"
msgstr "Érvényes e-mail-címet követelt meg az Ön példánya"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:87
#, elixir-format
msgid "Anonymous participation is not enabled"
msgstr "A névtelen részvétel nincs engedélyezve"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:184
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last administrator of a group"
msgstr "Nem lehet eltávolítani egy csoport utolsó adminisztrátorát"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:181
#, elixir-format
msgid "Cannot remove the last identity of a user"
msgstr "Nem lehet eltávolítani egy felhasználó utolsó személyazonosságát"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:105
#, elixir-format
msgid "Comment is already deleted"
msgstr "A hozzászólást már törölték"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:61
#, elixir-format
msgid "Discussion not found"
msgstr "Nem található a megbeszélés"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:58 lib/graphql/resolvers/report.ex:77
#, elixir-format
msgid "Error while saving report"
msgstr "Hiba a jelentés mentésekor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:96
#, elixir-format
msgid "Error while updating report"
msgstr "Hiba a jelentés frissítésekor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:128
#, elixir-format
msgid "Event id not found"
msgstr "Nem található az eseményazonosító"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:89 lib/graphql/resolvers/event.ex:235
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:279
#, elixir-format
msgid "Event not found"
msgstr "Nem található az esemény"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:84
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:125 lib/graphql/resolvers/participant.ex:157
#, elixir-format
msgid "Event with this ID %{id} doesn't exist"
msgstr "Ezzel a(z) %{id} azonosítóval rendelkező esemény nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:100
#, elixir-format
msgid "Internal Error"
msgstr "Belső hiba"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:193
#, elixir-format
msgid "No discussion with ID %{id}"
msgstr "Nincs %{id} azonosítóval rendelkező megbeszélés"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:78 lib/graphql/resolvers/todos.ex:168
#, elixir-format
msgid "No profile found for user"
msgstr "Nem található profil a felhasználóhoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:63
#, elixir-format
msgid "No such feed token"
msgstr "Nincs ilyen hírforrástoken"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:238
#, elixir-format
msgid "Participant already has role %{role}"
msgstr "A résztvevő már rendelkezik %{role} szereppel"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:170
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:199 lib/graphql/resolvers/participant.ex:231
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:241
#, elixir-format
msgid "Participant not found"
msgstr "Nem található a résztvevő"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:29
#, elixir-format
msgid "Person with ID %{id} not found"
msgstr "Nem található %{id} azonosítóval rendelkező személy"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:50
#, elixir-format
msgid "Person with username %{username} not found"
msgstr "Nem található %{username} felhasználónévvel rendelkező személy"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:41
#, elixir-format
msgid "Picture with ID %{id} was not found"
msgstr "Nem található %{id} azonosítóval rendelkező fénykép"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:165 lib/graphql/resolvers/post.ex:198
#, elixir-format
msgid "Post ID is not a valid ID"
msgstr "A hozzászólás-azonosító nem érvényes azonosító"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:168 lib/graphql/resolvers/post.ex:201
#, elixir-format
msgid "Post doesn't exist"
msgstr "A hozzászólás nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:83
#, elixir-format
msgid "Profile invited doesn't exist"
msgstr "A meghívott profil nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:92 lib/graphql/resolvers/member.ex:96
#, elixir-format
msgid "Profile is already a member of this group"
msgstr "A profil már tagja ennek a csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:131 lib/graphql/resolvers/post.ex:171
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:204 lib/graphql/resolvers/resource.ex:87 lib/graphql/resolvers/resource.ex:124
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:153 lib/graphql/resolvers/resource.ex:182 lib/graphql/resolvers/todos.ex:57
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:81 lib/graphql/resolvers/todos.ex:99 lib/graphql/resolvers/todos.ex:171
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:194 lib/graphql/resolvers/todos.ex:222
#, elixir-format
msgid "Profile is not member of group"
msgstr "A profil nem tagja a csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:150 lib/graphql/resolvers/person.ex:178
#, elixir-format
msgid "Profile not found"
msgstr "Nem található a profil"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:101 lib/graphql/resolvers/participant.ex:235
#, elixir-format
msgid "Provided moderator profile doesn't have permission on this event"
msgstr "A megadott moderátorprofilnak nincs jogosultsága ezen az eseményen"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:36
#, elixir-format
msgid "Report not found"
msgstr "Nem található a jelentés"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:150 lib/graphql/resolvers/resource.ex:179
#, elixir-format
msgid "Resource doesn't exist"
msgstr "Az erőforrás nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:121
#, elixir-format
msgid "The event has already reached its maximum capacity"
msgstr "Az esemény már elérte a legnagyobb kapacitását"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:261
#, elixir-format
msgid "This token is invalid"
msgstr "Ez a token érvénytelen"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:165 lib/graphql/resolvers/todos.ex:219
#, elixir-format
msgid "Todo doesn't exist"
msgstr "A tennivaló nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:75 lib/graphql/resolvers/todos.ex:191
#: lib/graphql/resolvers/todos.ex:216
#, elixir-format
msgid "Todo list doesn't exist"
msgstr "A tennivalólista nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:69
#, elixir-format
msgid "Token does not exist"
msgstr "A token nem létezik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:66
#, elixir-format
msgid "Token is not a valid UUID"
msgstr "A token nem érvényes UUID"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:87 lib/graphql/resolvers/person.ex:317
#, elixir-format
msgid "User not found"
msgstr "Nem található a felhasználó"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/person.ex:232
#, elixir-format
msgid "You already have a profile for this user"
msgstr "Már rendelkezik profillal ehhez a felhasználóhoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:131
#, elixir-format
msgid "You are already a participant of this event"
msgstr "Már résztvevője ennek az eseménynek"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:197
#, elixir-format
msgid "You are not a member of the group the discussion belongs to"
msgstr "Nem tagja annak a csoportnak, amelyhez a megbeszélés tartozik"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:86
#, elixir-format
msgid "You are not a member of this group"
msgstr "Nem tagja ennek a csoportnak"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:151
#, elixir-format
msgid "You are not a moderator or admin for this group"
msgstr "Nem moderátor vagy adminisztrátor ennél a csoportnál"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:51
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a comment if not connected"
msgstr "Nem hozhat létre hozzászólást, ha nincs kapcsolódva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:41
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to create a feed token if not connected"
msgstr "Nem hozhat létre hírforrástokent, ha nincs kapcsolódva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:110
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a comment if not connected"
msgstr "Nem törölhet hozzászólást, ha nincs kapcsolódva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:78
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to delete a feed token if not connected"
msgstr "Nem törölhet hírforrástokent, ha nincs kapcsolódva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:73
#, elixir-format
msgid "You are not allowed to update a comment if not connected"
msgstr "Nem frissíthet hozzászólást, ha nincs kapcsolódva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:164
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:193
#, elixir-format
msgid "You can't leave event because you're the only event creator participant"
msgstr ""
"Nem hagyhatja el az eseményt, mert Ön az egyedüli eseménylétrehozó résztvevő"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:155
#, elixir-format
msgid "You can't set yourself to a lower member role for this group because you are the only administrator"
msgstr ""
"Nem állíthatja magát alacsonyabb tagszerepre ennél a csoportnál, mert Ön az "
"egyedüli adminisztrátor"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/comment.ex:101
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this comment"
msgstr "Nem tudja törölni ezt a hozzászólást"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:275
#, elixir-format
msgid "You cannot delete this event"
msgstr "Nem tudja törölni ezt az eseményt"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:89
#, elixir-format
msgid "You cannot invite to this group"
msgstr "Nem tud meghívni ebbe a csoportba"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/feed_token.ex:72
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to delete this token"
msgstr "Nincs jogosultsága a token törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:52
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list action logs"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és moderátornak kell lennie a műveletnaplók "
"felsorolásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:26
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to list reports"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és moderátornak kell lennie a jelentések "
"felsorolásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:101
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to update a report"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és moderátornak kell lennie egy jelentés "
"frissítéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:41
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and a moderator to view a report"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és moderátornak kell lennie egy jelentés "
"megtekintéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:236
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access admin settings"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és adminisztrátornak kell lennie az "
"adminisztrátori beállításokhoz való hozzáféréshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:221
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to access dashboard statistics"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és adminisztrátornak kell lennie a vezérlőpulti "
"statisztikákhoz való hozzáféréshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/admin.ex:260
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in and an administrator to save admin settings"
msgstr ""
"Bejelentkezve kell lennie és adminisztrátornak kell lennie az "
"adminisztrátori beállítások mentéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:75
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access discussions"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a megbeszélésekhez való hozzáféréshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:93
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to access resources"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az erőforrásokhoz való hozzáféréshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create events"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az események létrehozásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:139
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create posts"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a hozzászólások létrehozásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/report.ex:74
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create reports"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a jelentések létrehozásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:129
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to create resources"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az erőforrások létrehozásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:284
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete an event"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy esemény törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:209
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete posts"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a hozzászólások törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:187
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to delete resources"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az erőforrások törléséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:105
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to join an event"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy eseményhez való csatlakozáshoz"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:204
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to leave an event"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy esemény elhagyásához"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:249
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update an event"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy esemény frissítéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/post.ex:176
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update posts"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie a hozzászólások frissítéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:158
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to update resources"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie az erőforrások frissítéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:210
#, elixir-format
msgid "You need to be logged-in to view a resource preview"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie egy erőforrás előnézetének megtekintéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:79
#, elixir-format
msgid "You need to login to upload a picture"
msgstr "Be kell jelentkeznie egy fénykép feltöltéséhez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/resource.ex:121
#, elixir-format
msgid "Parent resource doesn't belong to this group"
msgstr "A szülőerőforrás nem tartozik ehhez a csoporthoz"
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:109
#, elixir-format
msgid "The chosen password is too short."
msgstr "A választott jelszó túl rövid."
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:138
#, elixir-format
msgid "The registration token is already in use, this looks like an issue on our side."
msgstr ""
"A regisztrációs token már használatban van. Ez hibának tűnik a mi oldalunkon."
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/users/user.ex:104
#, elixir-format
msgid "This email is already used."
msgstr "Ez az e-mail-cím már használatban van."
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:88
#, elixir-format
msgid "Post not found"
msgstr "Nem található a hozzászólás"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:75
#, elixir-format
msgid "Invalid arguments passed"
msgstr "Érvénytelen argumentumok lettek átadva"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:81
#, elixir-format
msgid "Invalid credentials"
msgstr "Érvénytelen hitelesítési adatok"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:79
#, elixir-format
msgid "Reset your password to login"
msgstr "Állítsa vissza a jelszavát a bejelentkezéshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:86 lib/graphql/error.ex:91
#, elixir-format
msgid "Resource not found"
msgstr "Nem található az erőforrás"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:92
#, elixir-format
msgid "Something went wrong"
msgstr "Valami elromlott"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:74
#, elixir-format
msgid "Unknown Resource"
msgstr "Ismeretlen erőforrás"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:84
#, elixir-format
msgid "You don't have permission to do this"
msgstr "Nincs jogosultsága, hogy ezt tegye"
#, elixir-format
#: lib/graphql/error.ex:76
#, elixir-format
msgid "You need to be logged in"
msgstr "Bejelentkezve kell lennie"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:116
#, elixir-format
msgid "You can't accept this invitation with this profile."
msgstr "Nem tudja elfogadni ezt a meghívást ezzel a profillal."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:134
#, elixir-format
msgid "You can't reject this invitation with this profile."
msgstr "Nem tudja visszautasítani ezt a meghívást ezzel a profillal."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/picture.ex:71
#, elixir-format
msgid "File doesn't have an allowed MIME type."
msgstr "A fájl nem rendelkezik engedélyezett MIME-típussal."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/group.ex:167
#, elixir-format
msgid "Profile is not administrator for the group"
msgstr "A profil nem adminisztrátor ennél a csoportnál"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:238
#, elixir-format
msgid "You can't edit this event."
msgstr "Nem tudja szerkeszteni ezt az eseményt."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:241
#, elixir-format
msgid "You can't attribute this event to this profile."
msgstr "Nem tudja ezt az eseményt ennek a profilnak tulajdonítani."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:137
#, elixir-format
msgid "This invitation doesn't exist."
msgstr "Ez a meghívás nem létezik."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:179
#, elixir-format
msgid "This member already has been rejected."
msgstr "Ez a tag már vissza lett utasítva."
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/member.ex:186
#, elixir-format
msgid "You don't have the right to remove this member."
msgstr "Nincs meg a jogosultsága a tag eltávolításához."
#, elixir-format
#: lib/mobilizon/actors/actor.ex:344
msgid "This username is already taken."
msgstr ""
#, elixir-format
msgid "This username is already taken."
msgstr "Ez a felhasználónév már foglalt."
#: lib/graphql/resolvers/discussion.ex:72
#, elixir-format
msgid "You must provide either an ID or a slug to access a discussion"
msgstr ""
"Meg kell adnia vagy egy azonosítót, vagy egy keresőbarát URL-t egy "
"megbeszéléshez való hozzáféréshez"
#, elixir-format
#: lib/graphql/resolvers/event.ex:199
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr ""
#, elixir-format
msgid "Organizer profile is not owned by the user"
msgstr "A szervező profilját nem a felhasználó birtokolja"
#: lib/graphql/resolvers/participant.ex:90
#, elixir-format
msgid "Profile ID provided is not the anonymous profile one"
msgstr ""
msgstr "A megadott profilazonosító nem a névtelen profil"