Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 69.7% (166 of 238 strings)

Translation: Mobilizon/Backend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/backend/pl/
This commit is contained in:
Marcin Mikołajczak 2020-11-16 12:48:34 +00:00 committed by Weblate
parent 12f6837fa2
commit a7d78da3f8
1 changed files with 14 additions and 4 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-24 14:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-13 13:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-16 14:47+0000\n"
"Last-Translator: Marcin Mikołajczak <me@mkljczk.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/"
"backend/pl/>\n"
@ -430,9 +430,13 @@ msgstr[2] "%{nb_events} wydarzeń zaplanowanych na ten tydzień"
#, elixir-format
msgid "One participation request for event %{title} to process"
msgid_plural "%{number_participation_requests} participation requests for event %{title} to process"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "Jedno zgłoszenie uczestnictwa dla wydarzenia %{title} do zatwierdzenia"
msgstr[1] ""
"%{number_participation_requests} zgłoszenia uczestnictwa dla wydarzenia "
"%{title} do zatwierdzenia"
msgstr[2] ""
"%{number_participation_requests} zgłoszeń uczestnictwa dla wydarzenia "
"%{title} do zatwierdzenia"
#: lib/web/templates/email/notification_each_week.html.eex:38
#: lib/web/templates/email/notification_each_week.text.eex:4
@ -939,6 +943,10 @@ msgstr ""
#, elixir-format
msgid "If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}."
msgstr ""
"Jeżeli to nie Ty dokonałeś(-aś) tej zmiany, prawdopodobnie ktoś uzyskał "
"dostęp do Twojego konta na %{host}. Zaloguj się i natychmiastowo zmień "
"hasło. Jeżeli nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem "
"%{host}."
#: lib/web/templates/email/password_reset.text.eex:12
#, elixir-format
@ -968,7 +976,7 @@ msgstr "Dowiedz się więcej o Mobilizon."
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:94
#, elixir-format
msgid "Location"
msgstr ""
msgstr "Miejsce"
#: lib/web/templates/email/event_updated.html.eex:104
#, elixir-format
@ -1041,6 +1049,8 @@ msgstr "Potwierdzono wydarzenie"
#, elixir-format
msgid "This event has yet to be confirmed: organizers will let you know if they do confirm it."
msgstr ""
"Wydarzenie nie zostało jeszcze potwierdzone, organizatorzy poinformują Cię "
"jeżeli zostanie potwierdzone."
#: lib/web/templates/email/event_participation_rejected.html.eex:45
#: lib/web/templates/email/event_participation_rejected.text.eex:7
@ -1244,7 +1254,7 @@ msgstr ""
#, elixir-format
msgctxt "terms"
msgid "If you delete this information, you need to login again."
msgstr ""
msgstr "Jeżeli usuniesz te informacje, musisz zalogować się ponownie."
#: lib/web/templates/api/privacy.html.eex:80
#, elixir-format