Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (802 of 802 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/hu/
This commit is contained in:
Balázs Úr 2020-11-16 00:48:16 +00:00 committed by Weblate
parent f598ab2000
commit e503330d67
1 changed files with 15 additions and 15 deletions

View File

@ -49,10 +49,10 @@
"Add some tags": "Címkék hozzáadása",
"Add to my calendar": "Hozzáadás a naptáramhoz",
"Additional comments": "További hozzászólások",
"Admin": "Rendszergazda",
"Admin settings successfully saved.": "A rendszergazdai beállítások sikeresen mentve.",
"Admin": "Adminisztrátor",
"Admin settings successfully saved.": "Az adminisztrátori beállítások sikeresen mentve.",
"Administration": "Adminisztráció",
"Administrator": "Rendszergazda",
"Administrator": "Adminisztrátor",
"All good, let's continue!": "Minden rendben, menjünk tovább!",
"All group members and other eventual server admins will still be able to view this information.": "Az összes csoporttag és más végleges kiszolgáló rendszergazdák továbbra is képesek lesznek megtekinteni ezt az információt.",
"All the places have already been taken": "Az összes hely elfogyott|Egy hely még elérhető|{places} hely még elérhető",
@ -110,7 +110,7 @@
"Click to select": "Kattintson a kijelöléshez",
"Click to upload": "Kattintson a feltöltéshez",
"Close": "Lezárás",
"Close comments for all (except for admins)": "Hozzászólások lezárása mindenkinél (kivéve a rendszergazdáknál)",
"Close comments for all (except for admins)": "Hozzászólások lezárása mindenkinél (kivéve az adminisztrátoroknál)",
"Closed": "Lezárva",
"Comment deleted": "Hozzászólás törölve",
"Comment from @{username} reported": "@{username} felhasználótól érkezett hozzászólás jelentve",
@ -240,7 +240,7 @@
"Exclude": "Kizárás",
"Explore": "Felfedezés",
"Explore events": "Események felfedezése",
"Failed to save admin settings": "Nem sikerült elmenteni a rendszergazdai beállításokat",
"Failed to save admin settings": "Nem sikerült elmenteni az adminisztrátori beállításokat",
"Featured events": "Kiemelt események",
"Federated Group Name": "Föderált csoportnév",
"Federation": "Föderáció",
@ -296,7 +296,7 @@
"Identity {displayName} updated": "A(z) {displayName} személyazonosság frissítve",
"If allowed by organizer": "Ha a szervező engedélyezi",
"If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email}": "Ha létezik fiók ezzel az e-mail-címmel, akkor elküldtünk egy másik megerősítő e-mailt erre a címre: {email}",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Ha ez a személyazonosság az egyetlen rendszergazdája néhány csoportnak, akkor törölnie kell azokat, mielőtt képes lenne törölni ezt a személyazonosságot.",
"If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity.": "Ha ez a személyazonosság az egyetlen adminisztrátora néhány csoportnak, akkor törölnie kell azokat, mielőtt képes lenne törölni ezt a személyazonosságot.",
"If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is:": "Ha a föderált személyazonosságáról kérdezik, akkor az a felhasználónevéből és a példányából tevődik össze. Például az első profiljának föderált személyazonossága:",
"If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below.": "Ha a résztvevők kézi ellenőrzését választotta, akkor a Mobilizon küldeni fog Önnek egy e-mailt, hogy tájékoztassa Önt a feldolgozandó új részvételekről. Alább kiválaszthatja ezen értesítések gyakoriságát.",
"If you want, you may send a message to the event organizer here.": "Ha szeretné, itt küldhet üzenetet az esemény szervezőjének.",
@ -313,7 +313,7 @@
"Instance Terms": "Példány használati feltételei",
"Instance Terms Source": "Példány használati feltételeinek forrása",
"Instance Terms URL": "Példány használati feltételeinek URL-e",
"Instance administrator": "Példány rendszergazdája",
"Instance administrator": "Példány adminisztrátora",
"Instance configuration": "Példány beállítása",
"Instance languages": "Példány nyelvei",
"Instance rules": "Példány szabályai",
@ -368,7 +368,7 @@
"Message": "Üzenet",
"Mobilizon": "Mobilizon",
"Mobilizon is a federated network. You can interact with this event from a different server.": "A Mobilizon egy föderált hálózat. Interakcióba léphet ezzel az eseménnyel egy eltérő kiszolgálóról is.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "A Mobilizon egy föderált szoftver, ami azt jelenti, hogy a rendszergazda föderációs beállításaitól függően interakcióba léphet más példányokról származó tartalommal, vagyis csatlakozhat olyan csoportokhoz vagy eseményekhez, amelyeket máshol hoztak létre.",
"Mobilizon is a federated software, meaning you can interact - depending on your admin's federation settings - with content from other instances, such as joining groups or events that were created elsewhere.": "A Mobilizon egy föderált szoftver, ami azt jelenti, hogy az adminisztrátor föderációs beállításaitól függően interakcióba léphet más példányokról származó tartalommal, vagyis csatlakozhat olyan csoportokhoz vagy eseményekhez, amelyeket máshol hoztak létre.",
"Mobilizon is a tool that helps you <b>find, create and organise events</b>.": "A Mobilizon egy olyan eszköz, amely segít Önnek <b>eseményeket keresni, létrehozni és szervezni</b>.",
"Mobilizon is not a giant platform, but a <b>multitude of interconnected Mobilizon websites</b>.": "A Mobilizon nem egy hatalmas platform, hanem <b>kölcsönösen összekapcsolt Mobilizon weboldalak sokasága</b>.",
"Mobilizon software": "Mobilizon szoftver",
@ -386,7 +386,7 @@
"My events": "Saját események",
"My groups": "Saját csoportok",
"My identities": "Saját személyazonosságok",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "MEGJEGYZÉS! Az alapértelmezett használati feltételek nem lettek jogász által ellenőrizve, és ennélfogva nem valószínű, hogy minden helyzetben teljes jogi védelmet biztosít az azt használó példány rendszergazdájának. Továbbá nem tér ki az összes országra és igazságszolgáltatásra. Ha nem biztos a dolgában, akkor ellenőriztesse egy jogásszal.",
"NOTE! The default terms have not been checked over by a lawyer and thus are unlikely to provide full legal protection for all situations for an instance admin using them. They are also not specific to all countries and jurisdictions. If you are unsure, please check with a lawyer.": "MEGJEGYZÉS! Az alapértelmezett használati feltételek nem lettek jogász által ellenőrizve, és ennélfogva nem valószínű, hogy minden helyzetben teljes jogi védelmet biztosít az azt használó példány adminisztrátorának. Továbbá nem tér ki az összes országra és igazságszolgáltatásra. Ha nem biztos a dolgában, akkor ellenőriztesse egy jogásszal.",
"Name": "Név",
"New discussion": "Új megbeszélés",
"New email": "Új e-mail",
@ -466,7 +466,7 @@
"Other": "Egyéb",
"Other notification options:": "Egyéb értesítési lehetőségek:",
"Other software may also support this.": "Más szoftverek is támogathatják ezt.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Egyébként ez a személyazonosság el lesz távolítva a csoport rendszergazdáiból.",
"Otherwise this identity will just be removed from the group administrators.": "Egyébként ez a személyazonosság el lesz távolítva a csoport adminisztrátoraiból.",
"Page": "Oldal",
"Page limited to my group (asks for auth)": "Az oldal korlátozva van a csoportomra (hitelesítést kér)",
"Parent folder": "Szülőmappa",
@ -490,11 +490,11 @@
"Pick an identity": "Válasszon személyazonosságot",
"Pick an instance": "Válasszon példányt",
"Please check your spam folder if you didn't receive the email.": "Nézze meg a levélszemét mappát, ha nem kapta meg az e-mailt.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Vegye fel a kapcsolatot a példány Mobilizon rendszergazdájával, ha úgy gondolja, hogy ez hiba.",
"Please contact this instance's Mobilizon admin if you think this is a mistake.": "Vegye fel a kapcsolatot a példány Mobilizon adminisztrátorával, ha úgy gondolja, hogy ez hiba.",
"Please do not use it in any real way.": "Ne használja semmilyen valódi módon.",
"Please enter your password to confirm this action.": "Adja meg a jelszavát a művelet megerősítéséhez.",
"Please make sure the address is correct and that the page hasn't been moved.": "Győződjön meg arról, hogy a cím helyes és hogy az oldalt nem helyezték át.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Olvassa el a(z) {instance} rendszergazdái által közzétett {fullRules}.",
"Please read the {fullRules} published by {instance}'s administrators.": "Olvassa el a(z) {instance} adminisztrátorai által közzétett {fullRules}.",
"Post": "Hozzászólás",
"Post a comment": "Hozzászólás beküldése",
"Post a reply": "Válasz beküldése",
@ -622,9 +622,9 @@
"The event will show as attributed to your personal profile.": "Az esemény az Ön személyes profiljának tulajdonítva lesz megjelenítve.",
"The event will show the group as organizer.": "Az esemény szervezőként fogja megjeleníteni a csoportot.",
"The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page.": "A csoport nyilvánosan fel lesz sorolva a keresési eredményekben, és ajánlva is lehet a felfedezés szakaszban. Csak nyilvános információk lesznek megjelenítve az oldalán.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A példány rendszergazdája az a személy vagy jogi személy, aki ezt a Mobilizon példányt futtatja.",
"The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance.": "A példány adminisztrátora az a személy vagy jogi személy, aki ezt a Mobilizon példányt futtatja.",
"The member was removed from the group {group}": "A tag el lett távolítva ebből a csoportból: {group}",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Az egyetlen mód a csoportja számára, hogy új tagokat szerezzen, ha egy rendszergazda meghívja őket.",
"The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them.": "Az egyetlen mód a csoportja számára, hogy új tagokat szerezzen, ha egy adminisztrátor meghívja őket.",
"The organiser has chosen to close comments.": "A szervező azt választotta, hogy lezárja a hozzászólásokat.",
"The page you're looking for doesn't exist.": "A keresett oldal nem létezik.",
"The password was successfully changed": "A jelszó sikeresen meg lett változtatva",
@ -719,7 +719,7 @@
"Why create an account?": "Miért hozzon létre fiókot?",
"Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device.": "Lehetővé fogja tenni a részvételi állapotának megjelenítést és kezelését az esemény oldalán, ha ezt az eszközt használja. Törölje a bejelölést, ha nyilvános eszközt használ.",
"Write something…": "Írjon valamit…",
"You are not an administrator for this group.": "Ön nem rendszergazda ennél a csoportnál.",
"You are not an administrator for this group.": "Ön nem adminisztrátor ennél a csoportnál.",
"You are participating in this event anonymously": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen",
"You are participating in this event anonymously but didn't confirm participation": "Névtelenül vesz részt ezen az eseményen, de nem erősítette meg a részvételét",
"You can add tags by hitting the Enter key or by adding a comma": "Hozzáadhat címkéket az Enter billentyű lenyomásával vagy egy vessző hozzáadásával",