24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-12 21:52:07 +02:00

Update Turkish translation (thanks to Doruk Fisek)

This commit is contained in:
Badlop 2012-04-18 10:13:15 +02:00
parent 0b337329ba
commit 078f3583f0

View File

@ -1,10 +1,10 @@
# translation of ejabberd.tr.po to Turkish
# Doruk Fisek <dfisek@fisek.com.tr>, 2009.
# translation of tr.po to Turkish
# Doruk Fisek <dfisek@ozguryazilim.com.tr>, 2009, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ejabberd.tr\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 22:55+0300\n"
"Last-Translator: Doruk Fisek <dfisek@fisek.com.tr>\n"
"Project-Id-Version: tr\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-17 11:18+0300\n"
"Last-Translator: Doruk Fisek <dfisek@ozguryazilim.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Eski bağlantı yenisi ile değiştirildi"
#: ejabberd_c2s.erl:1885
msgid "Your active privacy list has denied the routing of this stanza."
msgstr ""
msgstr "Etkin mahremiyet listeniz bu bölümün yönlendirilmesini engelledi."
#: ejabberd_captcha.erl:96 ejabberd_captcha.erl:152 ejabberd_captcha.erl:178
msgid "Enter the text you see"
@ -42,10 +42,11 @@ msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:134
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
msgstr ""
"Eğer burada CAPTCHA resmini göremiyorsanız, web sayfasını ziyaret edin."
#: ejabberd_captcha.erl:146
msgid "CAPTCHA web page"
msgstr ""
msgstr "CAPTCHA web sayfası"
#: ejabberd_captcha.erl:307
msgid "The captcha is valid."
@ -573,10 +574,9 @@ msgid "Chatrooms"
msgstr "Sohbet Odaları"
#: mod_muc/mod_muc.erl:712 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:729
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data to register the nickname"
msgstr ""
"Takma isminizi kaydettirmek için x:data becerisine sahip bir istemciye "
"Takma isminizi kaydettirmek için x:data destekleyen bir istemciye "
"gereksinimiz var"
#: mod_muc/mod_muc.erl:718 mod_muc/mod_muc_odbc.erl:735
@ -649,24 +649,20 @@ msgid " has set the subject to: "
msgstr " konuyu değiştirdi: "
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
#, fuzzy
msgid "Chatroom is created"
msgstr "Sohbet Odaları"
msgstr "Sohbet odası oluşturuldu"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
#, fuzzy
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "Sohbet Odaları"
msgstr "Sohbet odası kaldırıldı"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
#, fuzzy
msgid "Chatroom is started"
msgstr "Sohbet Odaları"
msgstr "Sohbet odası başlatıldı"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
#, fuzzy
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "Sohbet Odaları"
msgstr "Sohbet odası durduruldu"
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
@ -767,19 +763,19 @@ msgstr "Konferansa özel mesajlar gönderilmesine izin verilmiyor"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:332
msgid "Please, wait for a while before sending new voice request"
msgstr ""
msgstr "Lütfen yeni bir ses isteği göndermeden önce biraz bekleyin"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:347
msgid "Voice requests are disabled in this conference"
msgstr ""
msgstr "Bu konferansta ses istekleri etkisizleştirilmiş durumda."
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:364
msgid "Failed to extract JID from your voice request approvement"
msgstr ""
msgstr "Ses isteği onayınızdan JID bilginize ulaşılamadı"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:393
msgid "Only moderators can approve voice requests"
msgstr ""
msgstr "Yalnız moderatörler ses isteklerini onaylayabilir"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:408
msgid "Improper message type"
@ -867,7 +863,7 @@ msgstr "Bu odaya girmek için parola gerekiyor"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1855 mod_register.erl:246
msgid "Too many CAPTCHA requests"
msgstr ""
msgstr "Çok fazla CAPTCHA isteği"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1864
msgid "Unable to generate a captcha"
@ -974,13 +970,12 @@ msgid "Allow users to send private messages"
msgstr "Kullanıcıların özel mesaj göndermelerine izin ver"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3279
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send private messages to"
msgstr "Kullanıcıların özel mesaj göndermelerine izin ver"
msgstr "Ziyaretçilerin özel mesaj göndermelerine izin ver"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3290
msgid "nobody"
msgstr ""
msgstr "hiç kimse"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3296
msgid "Allow users to query other users"
@ -1001,13 +996,12 @@ msgid "Allow visitors to change nickname"
msgstr "Ziyaretçilerin takma isim değiştirmelerine izin ver"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3308
#, fuzzy
msgid "Allow visitors to send voice requests"
msgstr "Kullanıcıların davetiye göndermelerine izin ver"
msgstr "Ziyaretçilerin ses isteğine göndermelerine izin ver"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3311
msgid "Minimum interval between voice requests (in seconds)"
msgstr ""
msgstr "Ses istekleri arasında olabilecek en az aralık (saniye olarak)"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3317
msgid "Make room captcha protected"
@ -1015,7 +1009,7 @@ msgstr "Odayı insan doğrulaması (captcha) korumalı hale getir"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3322
msgid "Exclude Jabber IDs from CAPTCHA challenge"
msgstr ""
msgstr "CAPTCHA doğrulamasını şu Jabber ID'ler için yapma"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3329
msgid "Enable logging"
@ -1036,20 +1030,19 @@ msgstr "özel"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3799
msgid "Voice request"
msgstr ""
msgstr "Ses isteği"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3803
msgid "Either approve or decline the voice request."
msgstr ""
msgstr "Ses isteğini kabul edin ya da reddedin"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3809
#, fuzzy
msgid "User JID"
msgstr "Kullanıcı "
msgstr "Kullanıcı JID"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3811
msgid "Grant voice to this person?"
msgstr ""
msgstr "Bu kişiye ses verelim mi?"
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:3960
msgid "~s invites you to the room ~s"
@ -1193,12 +1186,11 @@ msgstr "Yayıncı modelini belirtiniz"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3489 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3302
msgid "Purge all items when the relevant publisher goes offline"
msgstr ""
msgstr "İlgili yayıncı çevirimdışı olunca tüm onunla ilgili olanları sil"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3490 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3303
#, fuzzy
msgid "Specify the event message type"
msgstr "Erişim modelini belirtiniz"
msgstr "Olay mesaj tipini belirtiniz"
#: mod_pubsub/mod_pubsub.erl:3492 mod_pubsub/mod_pubsub_odbc.erl:3305
msgid "Max payload size in bytes"
@ -1218,13 +1210,12 @@ msgstr "Bir düğüm ile bağlantılı koleksiyonlar"
#: mod_register.erl:193
msgid "The CAPTCHA verification has failed"
msgstr ""
msgstr "CAPTCHA doğrulaması başarısız oldu"
#: mod_register.erl:220
#, fuzzy
msgid "You need a client that supports x:data and CAPTCHA to register"
msgstr ""
"Takma isminizi kaydettirmek için x:data becerisine sahip bir istemciye "
"Takma isminizi kaydettirmek için x:data ve CAPTCHA destekleyen bir istemciye "
"gereksinimiz var"
#: mod_register.erl:226 mod_register.erl:265
@ -1237,14 +1228,12 @@ msgid "User"
msgstr "Kullanıcı"
#: mod_register.erl:251
#, fuzzy
msgid "Unable to generate a CAPTCHA"
msgstr "İnsan doğrulaması (captcha) oluşturulamadı"
msgstr "CAPTCHA oluşturulamadı"
#: mod_register.erl:316 mod_register.erl:361
#, fuzzy
msgid "The password is too weak"
msgstr "parola :"
msgstr "Parola çok zayıf"
#: mod_register.erl:365
msgid "Users are not allowed to register accounts so quickly"
@ -1757,41 +1746,41 @@ msgstr "Başlat"
#: web/mod_register_web.erl:104
msgid "Your Jabber account was successfully created."
msgstr ""
msgstr "Jabber hesabınız başarıyla oluşturuldu."
#: web/mod_register_web.erl:107
msgid "There was an error creating the account: "
msgstr ""
msgstr "Hesap oluşturulurken bir hata oluştu:"
#: web/mod_register_web.erl:115
msgid "Your Jabber account was successfully deleted."
msgstr ""
msgstr "Jabber hesabınız başarıyla silindi."
#: web/mod_register_web.erl:118
msgid "There was an error deleting the account: "
msgstr ""
msgstr "Hesabın silinmesi sırasında bir hata oluştu:"
#: web/mod_register_web.erl:128
msgid "The password of your Jabber account was successfully changed."
msgstr ""
msgstr "Jabber hesabınızın parolası başarıyla değiştirildi."
#: web/mod_register_web.erl:131
msgid "There was an error changing the password: "
msgstr ""
msgstr "Parolanın değiştirilmesi sırasında bir hata oluştu:"
#: web/mod_register_web.erl:163 web/mod_register_web.erl:172
msgid "Jabber Account Registration"
msgstr ""
msgstr "Jabber Hesap Kaydı"
#: web/mod_register_web.erl:174 web/mod_register_web.erl:192
#: web/mod_register_web.erl:201
msgid "Register a Jabber account"
msgstr ""
msgstr "Bir Jabber hesabı kaydet"
#: web/mod_register_web.erl:176 web/mod_register_web.erl:493
#: web/mod_register_web.erl:502
msgid "Unregister a Jabber account"
msgstr ""
msgstr "Bir Jabber hesabı kaydı sil"
#: web/mod_register_web.erl:203
msgid ""
@ -1799,42 +1788,48 @@ msgid ""
"(Jabber IDentifier) will be of the form: username@server. Please read "
"carefully the instructions to fill correctly the fields."
msgstr ""
"Bu sayfa bu Jabber sunucusunda bir Jabber hesabı oluşturulmasına olanak "
"tanıyor. Sizin JID'iniz (Jabber Tanımlayıcısı) şu biçemde olacaktır: "
"kullanici_adi@sunucu. Lütfen alanları doğru doldurabilmek için yönergeleri "
"dikkatle okuyunuz."
#: web/mod_register_web.erl:212 web/mod_register_web.erl:386
#: web/mod_register_web.erl:509
#, fuzzy
msgid "Username:"
msgstr "IRC Kullanıcı İsmi"
msgstr "Kullanıcı adı:"
#: web/mod_register_web.erl:217
msgid "This is case insensitive: macbeth is the same that MacBeth and Macbeth."
msgstr ""
"Burada büyük küçük harfi yapılmaz: macbeth ile MacBeth ve Macbeth aynıdır."
#: web/mod_register_web.erl:218
msgid "Characters not allowed:"
msgstr ""
msgstr "İzin verilmeyen karakterler:"
#: web/mod_register_web.erl:222 web/mod_register_web.erl:391
#: web/mod_register_web.erl:514
#, fuzzy
msgid "Server:"
msgstr "Sunucu ~b"
msgstr "Sunucu:"
#: web/mod_register_web.erl:232
msgid ""
"Don't tell your password to anybody, not even the administrators of the "
"Jabber server."
msgstr ""
msgstr "Parolanızı kimseye söylemeyin, Jabber sunucusunun yöneticilerine bile."
#: web/mod_register_web.erl:234
msgid "You can later change your password using a Jabber client."
msgstr ""
"Parolanızı daha sonra bir Jabber istemci kullanarak değiştirebilirsiniz."
#: web/mod_register_web.erl:235
msgid ""
"Some Jabber clients can store your password in your computer. Use that "
"feature only if you trust your computer is safe."
msgstr ""
"Bazı Jabber istemcileri parolanızı bilgisayarınızda saklayabilir. Bu "
"özelliği ancak bilgisayarın güvenli olduğuna güveniyorsanız kullanın."
#: web/mod_register_web.erl:237
msgid ""
@ -1842,35 +1837,32 @@ msgid ""
"Jabber there isn't an automated way to recover your password if you forget "
"it."
msgstr ""
"Parolanızı ezberleyin ya da bir kağıda yazarak güvenli bir yerde saklayın. "
"Jabber'da parolanızı unutursanız, otomatik kurtarmak için bir yöntem "
"bulunmuyor."
#: web/mod_register_web.erl:242 web/mod_register_web.erl:406
#, fuzzy
msgid "Password Verification:"
msgstr "Parola Doğrulaması"
msgstr "Parola Doğrulaması:"
#: web/mod_register_web.erl:250
#, fuzzy
msgid "Register"
msgstr "Kontak Listesi"
msgstr "Kayıt Ol"
#: web/mod_register_web.erl:396
#, fuzzy
msgid "Old Password:"
msgstr "Parola:"
msgstr "Eski Parola:"
#: web/mod_register_web.erl:401
#, fuzzy
msgid "New Password:"
msgstr "Parola:"
msgstr "Yeni Parola:"
#: web/mod_register_web.erl:504
msgid "This page allows to unregister a Jabber account in this Jabber server."
msgstr ""
"Bu sayfa bu Jabber sunucusundan bir Jabber hesabının kaydını silmeye olanak "
"tanıyor."
#: web/mod_register_web.erl:524
msgid "Unregister"
msgstr ""
#, fuzzy
#~ msgid "Captcha test failed"
#~ msgstr "İnsan doğrulaması (captcha) geçerli."
msgstr "Kaydı Sil"