Merge branch 'master' into 'master'

Master

See merge request agenda-libre/agenda-libre-ruby!55
This commit is contained in:
echarp 2019-05-29 23:19:44 +02:00
commit 219f09e7fb
1 changed files with 48 additions and 47 deletions

View File

@ -7,7 +7,7 @@ nl:
refuse: Weigeren
destroy: Verwijderen
logout: Logout
staleObjectError: Sorry, Uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
staleObjectError: Sorry, uw wijziging wordt afgewezen omdat een ander
persoon heeft ooit tussengekomen
# Traductions des écrans
@ -53,22 +53,22 @@ nl:
infos: Informatie
new:
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *adres van de inschrijver*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *intekenaarsadres*
zal u een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** betreffen op het gebiet van:
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** onderschrijven op het gebiet van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elke reflectie op het
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elk verband met het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
uw bedrijf, of project of software zijn of eruitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
uw bedrijf, project of software overkomen. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden
geaccepteerd als de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
\n* Professionele evenementen worden toegestaan voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, worden betaalde evenementen
toegestaan indien de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
gereserveerd.
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke overweging toegepast
worden.
@ -76,8 +76,9 @@ worden.
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben
die alle toekomstige en verleden evenementen, hergroeperen.
\n
\nHet moderatie team behoudt zich het recht voor om de beschrijving van
het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
\nHet moderatieteam behoudt zich het recht voor om de beschrijving van het
evenement bij te werken om het te vervolledigen, leesbaarder- of aantrekkelijker
te maken."
preview: Voorvertoning
edit: Creatie
create:
@ -113,7 +114,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
streepjes. Voeg de naam van de evenement organisatie (s) toe,
maar niet de stad of regio.
repeat_helper: Herhaalde evenementen zullen tijdens de validatie worden
gegenereerd. Per e-mail ontvangt U alle links van editie en annulering
gegenereerd. Per e-mail ontvangt u alle links van editie en annulering
rule_helper: De "zoveelste dag van de maand", bijvoorbeeld
"eerste donderdag van de maand" of "derde zaterdag van de maand",
wordt afgetrokken van de hele eerste evenement dag
@ -122,7 +123,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
cancel:
title: Annulering van het evenement
already_moderated: 'Evenement al gemodereerd: deze annulering zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit evenement?
confirm: Bevestigt u de annulering van dit evenement?
preview: Visualisatie van het evenement
ok: Ja
ko: Neen
@ -140,7 +141,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
\n
* `tag`: beperk evenementen tot een bepaald trefwoord. Dit maakt
het bijvoorbeeld mogelijk om een evenement stroom van een
organisatie op te halen, vanaf het moment dat U denkt om al Uw
organisatie op te halen, vanaf het moment dat u denkt om al uw
evenementen te markeren met een specifieke trefwoord. \n
Exemple: `%{tag}`\n
* `daylimit`: beperk toekomstige evenement tot een bepaald aantal dagen.
@ -199,7 +200,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
update:
ok: Bijgewerkte evenement
validate:
title: Bevestigt U de validatie van dit evenement?
title: Bevestigt u de validatie van dit evenement?
warning: Let op, dit evenement is van nationale reikwijdte!
ok: Ja
ko: Matiging
@ -211,7 +212,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
accept:
ok: Evenement geaccepteerd
refuse:
title: Welk motief wilt U associëren met de afwijzing van deze evenement?
title: Welk motief wilt u associëren met de afwijzing van deze evenement?
motif: Motief
ok: afwijzen
ko: Matiging
@ -238,7 +239,7 @@ de concepten van Vrije, de datum en de precieze plaats van de vergadering
specificeren. Zelfs als het een normale vergadering is, aarzel dan niet om deze
informaties elke keer te herhalen, ze zijn belangrijk.
\n
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw in te schrijven met een
\nWe raden u daarom aan om deze evenement opnieuw toe te voegen met een
volledigere beschrijving."
reason_r_3_long: Uw evenement heeft zijn plaats hier, maar het wordt al
geregistreerd.
@ -268,7 +269,7 @@ volledigere beschrijving."
title: Identificatie
orgas:
search:
title: Vind Uw %{entity}!
title: Vind uw %{entity}!
label: Onderzoek
helper: U kunt een organisatie zoeken op naam, trefwoord, beschrijving
of stad
@ -326,7 +327,7 @@ volledigere beschrijving."
cancel:
title: De organisatie verwijderen
already_moderated: 'Al gematigde organisatie: het zal het verwijderen'
confirm: Bevestigt U de annulering van dit organisatie?
confirm: Bevestigt u de annulering van dit organisatie?
preview: Organisatie
ok: Ja
ko: Neen
@ -353,22 +354,22 @@ volledigere beschrijving."
body: "Uw evenement met de titel '%{subject}',
\ndie om '%{start_time}' zal plaatsvinden, is opgeslagen.
\n
\nHet moderatie team zal er binnenkort behandelen.
\nHet moderatieteam zal het binnenkort in overweging nemen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw evenement gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
\nTijdens en na de behandeling, indien uw evenement gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor uw deelname!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
body: "Het evenement '%{subject}' is gewijzigd.
\n
\nGemaakte wijzigingen: "
submitter: de inschrijver
signature: Bedankt voor Uw deelname!
signature: Bedankt voor uw deelname!
accept:
subject: "Evenement '%{subject}' gematigd "
body: "Het evenement U heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
body: "Het evenement u heeft ingeschrijft werd gemodereerd door %{moderator}.
Het is nu zichtbaar op:"
edit_link: "U kunt deze evenement later bewerken om meer details toe te
voegen op adres:"
@ -380,19 +381,19 @@ volledigere beschrijving."
other: "%{count} andere evenementen worden gegenereerd, bewerkingslink
en annuleringslink"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage en tot binnenkort!
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en tot binnenkort!
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd "
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken U voor deze
body: U heeft het volgende evenement ingediend en wij danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw evenement:"
signature: Bedankt voor uw bijdrage
moderation_mailer:
create:
subject: "Nieuwe evenement te matigen '%{subject}'"
body: Een niewe evenement is te matigen op
body: Een nieuwe evenement is te matigen op
signature: Bedankt!
update:
subject: "Bewerking van het evenement '%{subject}'"
@ -407,26 +408,26 @@ volledigere beschrijving."
body: Het evenement werd gemodereerd door %{author}.
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
access: "U kunt het hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
signature: Bedankt voor uw bijdrage
destroy:
subject: "Evenement '%{subject}' geweigerd"
body: "Het evenement '%{subject}' werd door %{author} afgewezen om voor
volgende reden:"
reminder: "Ter herinnering, het evenement:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
signature: Bedankt voor uw bijdrage
note_mailer:
notify:
subject: "Informatie aanvraag over het evenement '%{subject}'"
body: "We hebben Uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
body: "We hebben uw evenement voorstel '%{subject}' ontvangen,
\nen deze heeft zijn plaats hier. Om dit evenement te laten valideren
\nhebben wij echter meer informatie nodig:"
edit_link: "We nodigen U uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
edit_link: "We nodigen u uit om deze informatie toe te voegen en rechtstreeks
op volgende adres te bewerken:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
create:
subject: "Een notitie is toegevoegd aan het evenement '%{subject}'"
body: "Een notitie is toegevoegd aan '%{subject}':"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
signature: Bedankt voor uw bijdrage
orga_mailer:
create:
subject: Organisatie '%{subject}' in afwachting van matiging
@ -434,11 +435,11 @@ volledigere beschrijving."
\n
\nHet moderatie team zal er snel behandelen.
\n
\nGedurende en na de matiging, als Uw organisatie gevalideerd werd, kunt U
\ndeze bewerken op: "
\nTijdens en na de behandeling, indien uw organisatie gevalideerd wordt, kunt u
\nhet alsnog wijzigen op het volgend adres: "
delete_link: "en U kunt het annuleren met behulp van het adres:"
signature: Bedankt voor Uw deelname!
delete_link: "of annuleren via het adres:"
signature: Bedankt voor uw deelname!
update:
subject: "Organisatie '%{subject}' gewijzigd"
body: "De organisatie '%{subject}' werd door %{author} gewijzigd.
@ -451,15 +452,15 @@ volledigere beschrijving."
subject: "Organisatie '%{subject}' gematigd"
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: Organisatie '%{subject}' verwijderd
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken U voor deze
body: U heeft de volgende organisatie ingegeschrijft en we danken u voor deze
bijdrage.
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van Uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor Uw bijdrage
reminder: "Ter herinnering, hier is de inhoud van uw organisatie:"
signature: Hartelijk bedankt voor uw bijdrage
moderationorga_mailer:
create:
@ -478,14 +479,14 @@ volledigere beschrijving."
body: De organisatie werd door %{author} gematigd.
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
access: "U kunt deze hier bekijken:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage!
signature: Bedankt voor uw bijdrage!
destroy:
subject: "Organisatie '%{subject}' geweigerd"
body: "L'organisation '%{subject}' werd door %{author} afgewezen"
reclamation: Voor elke klacht, aarzel niet contact op te nemen met het
moderatie team
reminder: "Ter herinnering, de organisatie:"
signature: Bedankt voor Uw bijdrage
signature: Bedankt voor uw bijdrage
versions:
index: