Merge branch 'master' into 'master'

Master

See merge request agenda-libre/agenda-libre-ruby!54
This commit is contained in:
echarp 2019-05-28 22:36:37 +02:00
commit 8f0895d3f5
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -53,24 +53,24 @@ nl:
infos: Informatie
new:
title: Evenement toevoegen
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na matiging*. Op het *inschrijver adres*
subtitle: Het wordt gepubliceerd *na evaluatie*. Op het *adres van de inschrijver*
zal U een bevestigingsmail ontvangen met bewerkingslink en annuleringslink
advises: "## Aanbevelingen
\n
\n* Het evenement moet *Vrij* betreffen in gebruik van:
\n* Het evenement moet het **concept van Vrijheid** betreffen op het gebiet van:
software, informatica, cultuur, kunst, *vrij* hardware; open data,
netneutraliteit, levens, privégegevens en elke reflectie gericht op het
bevrijden van de samenleving ...
neutraliteit van het net, leven/privégegevens alsook elke reflectie op het
bevrijden van de samenleving gericht ...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
in te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Bijvoorbeeld de toon van een persbericht
is niet geschikt.
\n* Evenementen van professionele type worden geaccepteerd als ze voor iedereen
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag niet als een advertentie voor
uw bedrijf, of project of software zijn of eruitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden
geaccepteerd als de toegang niet uitsluitend voor professioneel publiek wordt
gereserveerd.
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke matiging toegepast
\n* Bij gebruik van bepaalde trefwoorden, kan een specifieke overweging toegepast
worden.
\n* U kunt **[uw organisatie ](/orgas/new)** aan
de organisaties [lijst](/orgas) toevoegen, zij zal haar eigen pagina hebben