Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-26 13:57:17 +02:00
parent 2f9b19b6c8
commit 352a5ceef7
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -64,7 +64,7 @@ bevrijden van de samenwerking gericht...
\n* Aarzel niet om een **afbeelding** of de **poster** van uw evenement
toe te voegen.
\n* De beschrijving van het evenement mag er niet als een advertentie voor
uw bedrijf, project of software uitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
uw bedrijf, of project of software zijn of eruitzien. Voorbeeld: de toon van een persbericht
is niet gepast.
\n* Professionele evenementen worden geaccepteerd voor zover ze voor iedereen
open en toegankelijk zijn. In dit geval, betaalde evenementen worden