Update nl.yml

This commit is contained in:
michelmimi 2019-05-06 10:16:26 +02:00
parent 65b472387c
commit 3f4dbd7298
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -86,7 +86,7 @@ het evenement om het completer, leesbaarder of aantrekkelijker te maken."
title: Een evenement bewerken
warning: 'Al gemodereerd evenement: eventuele wijzigingen zijn direct
zichtbaar op de website'
forbidden: Uw bent niet toegestaan deze evenement te bewerken
forbidden: Uw bent niet gemachtig deze evenement te bewerken
preview: Voorvertoning
edit: Editie
preview: