Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 99.7% (797 of 799 strings)

Translation: Mobilizon/Frontend
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/mobilizon/frontend/hu/
This commit is contained in:
Balázs Úr 2020-11-09 08:44:17 +00:00 committed by Weblate
parent dcefb7ae31
commit db4b83e5c9
1 changed files with 7 additions and 0 deletions

View File

@ -65,6 +65,7 @@
"Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail.": "A névtelen résztvevők arra lesznek kérve, hogy erősítsék meg a részvételüket e-mailen keresztül.",
"Anonymous participations": "Névtelen részvételek",
"Any day": "Bármely nap",
"Anyone can join freely": "Bárki szabadon csatlakozhat",
"Application": "Alkalmazás",
"Approve": "Jóváhagyás",
"Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever.": "Egészen biztos abban, hogy a teljes fiókot törölni szeretné? Mindent el fog veszíteni! A személyazonosságok, a beállítások, a létrehozott események, az üzenetek és a részvételek örökre eltűnnek.",
@ -357,6 +358,7 @@
"Manage my notifications": "Saját értesítések kezelése",
"Manage my settings": "Saját beállítások kezelése",
"Manage participations": "Részvételek kezelése",
"Manually invite new members": "Új tagok meghívása kézzel",
"Mark as resolved": "Megjelölés megoldottként",
"Member": "Tag",
"Members": "Tagok",
@ -385,6 +387,7 @@
"New email": "Új e-mail",
"New folder": "Új mappa",
"New link": "Új hivatkozás",
"New members": "Új tagok",
"New note": "Új jegyzet",
"New password": "Új jelszó",
"New profile": "Új profil",
@ -514,6 +517,7 @@
"Radius": "Sugár",
"Recap every week": "Rövid összegzés minden héten",
"Receive one email per request": "Egy levél fogadása kérésenként",
"Redirecting to content…": "Átirányítás a tartalomhoz…",
"Redirecting to event…": "Átirányítás az eseményhez…",
"Refresh profile": "Profil frissítése",
"Region": "Régió",
@ -622,9 +626,11 @@
"There will be no way to recover your data.": "Nem lesz mód az adatai visszaállítására.",
"These events may interest you": "Ez az események érdekelhetik Önt",
"This Mobilizon instance and this event organizer allows anonymous participations, but requires validation through email confirmation.": "Ez a Mobilizon példány és ez az eseményszervező megengedi a névtelen részvételeket, de ellenőrzés szükséges e-mailen keresztüli megerősítéssel.",
"This URL is not supported": "Ez az URL nem támogatott",
"This event has been cancelled.": "Ezt az eseményt törölték.",
"This event is accessible only through it's link. Be careful where you post this link.": "Ez az esemény csak a hivatkozásán keresztül érhető el. Legyen óvatos, hogy hova küldi be ezt a hivatkozást.",
"This group doesn't have a description yet.": "Ennek a csoportnak még nincs leírása.",
"This group is invite-only": "Ez a csoport csak meghívás alapú",
"This identifier is unique to your profile. It allows others to find you.": "Ez az azonosító egyedi az Ön profiljához. Lehetővé teszi másoknak, hogy megtalálják Önt.",
"This identity is not a member of any group.": "Ez a személyazonosság nem tagja egyetlen csoportnak sem.",
"This information is saved only on your computer. Click for details": "Ez az információ csak az Ön számítógépén van elmentve. Kattintson a részletekért",
@ -687,6 +693,7 @@
"We just sent an email to {email}": "Most küldtünk egy e-mailt erre a címre: {email}",
"We use your timezone to make sure you get notifications for an event at the correct time.": "Az időzónáját használjuk annak biztosításához, hogy a megfelelő időben kapja meg egy esemény értesítéseit.",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this event": "Át fogjuk irányítani a saját példányára az eseménnyel való interakció érdekében",
"We will redirect you to your instance in order to interact with this group": "Át fogjuk irányítani a saját példányára a csoporttal való interakció érdekében",
"We'll send you an email one hour before the event begins, to be sure you won't forget about it.": "Egy e-mailt fogunk küldeni Önnek az esemény kezdete előtt egy órával, hogy biztosan ne felejtse el azt.",
"We'll use your timezone settings to send a recap of the morning of the event.": "Az Ön időzóna-beállításait fogjuk használni az esemény reggeli rövid összegzésének küldéséhez.",
"Website": "Weboldal",