24
1
mirror of https://github.com/processone/ejabberd.git synced 2024-06-18 22:15:20 +02:00
xmpp.chapril.org-ejabberd/src/msgs/sk.po

1793 lines
50 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.1.0-alpha\n"
"Last-Translator: Marek Bečka\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Slovak (slovenčina)\n"
"X-Additional-Translator: Juraj Michalek\n"
"X-Additional-Translator: SkLUG\n"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_c2s.erl:385 ejabberd_c2s.erl:688
msgid "Use of STARTTLS required"
msgstr "Použitie STARTTLS je vyžadované"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_c2s.erl:464
msgid "No resource provided"
msgstr "Nebol poskytnutý žiadny zdroj"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_c2s.erl:1108
msgid "Replaced by new connection"
msgstr "Nahradené novým spojením"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_c2s.erl:1790
msgid "Routing of this stanza was denied by your active privacy list"
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:94 ejabberd_captcha.erl:150 ejabberd_captcha.erl:176
msgid "Enter the text you see"
msgstr "Zadajte zobrazený text"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_captcha.erl:99
msgid "Your messages to ~s are being blocked. To unblock them, visit ~s"
msgstr "Správa určená pre ~s bola zablokovaná. Oblokovať ju môžete na ~s"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: ejabberd_captcha.erl:132
msgid "If you don't see the CAPTCHA image here, visit the web page."
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:144
msgid "CAPTCHA web page"
msgstr ""
#: ejabberd_captcha.erl:302
msgid "The captcha is valid."
msgstr "Platná captcha."
#: mod_adhoc.erl:95 mod_adhoc.erl:125 mod_adhoc.erl:143 mod_adhoc.erl:161
msgid "Commands"
msgstr "Príkazy"
#: mod_adhoc.erl:149 mod_adhoc.erl:243
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
#: mod_adhoc.erl:260
msgid "Pong"
msgstr "Pong"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:506
msgid "Really delete message of the day?"
msgstr "Skutočne zmazať správu dňa?"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:514 mod_configure.erl:1083 mod_configure.erl:1128
msgid "Subject"
msgstr "Predmet"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:519 mod_configure.erl:1088 mod_configure.erl:1133
msgid "Message body"
msgstr "Telo správy"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:599
msgid "No body provided for announce message"
msgstr "Správa neobsahuje text"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:634
msgid "Announcements"
msgstr "Oznámenia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:636
msgid "Send announcement to all users"
msgstr "Odoslať oznam všetkým používateľom"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:638
msgid "Send announcement to all users on all hosts"
msgstr "Poslať oznámenie všetkým užívateľom na všetkých serveroch"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:640
msgid "Send announcement to all online users"
msgstr "Odoslať zoznam všetkým online používateľom"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:642 mod_configure.erl:1078 mod_configure.erl:1123
msgid "Send announcement to all online users on all hosts"
msgstr "Odoslať oznam všetkým online používateľom na všetkých serveroch"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:644
msgid "Set message of the day and send to online users"
msgstr "Nastaviť správu dňa a odoslať ju online používateľom"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:646
msgid "Set message of the day on all hosts and send to online users"
msgstr ""
"Nastaviť správu dňa na všetkých serveroch a poslať ju online užívateľom"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:648
msgid "Update message of the day (don't send)"
msgstr "Aktualizovať správu dňa (neodosielať)"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:650
msgid "Update message of the day on all hosts (don't send)"
msgstr "Upraviť správu dňa na všetkých serveroch"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:652
msgid "Delete message of the day"
msgstr "Zmazať správu dňa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_announce.erl:654
msgid "Delete message of the day on all hosts"
msgstr "Zmazať správu dňa na všetkých serveroch"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:114 mod_configure.erl:274 mod_configure.erl:296
#: mod_configure.erl:498
msgid "Configuration"
msgstr "Konfigurácia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:125 mod_configure.erl:576 web/ejabberd_web_admin.erl:1930
msgid "Database"
msgstr "Databáza"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:127 mod_configure.erl:595
msgid "Start Modules"
msgstr "Spustiť moduly"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:129 mod_configure.erl:596
msgid "Stop Modules"
msgstr "Zastaviť moduly"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:131 mod_configure.erl:604 web/ejabberd_web_admin.erl:1931
msgid "Backup"
msgstr "Zálohovať"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:133 mod_configure.erl:605
msgid "Restore"
msgstr "Obnoviť"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:135 mod_configure.erl:606
msgid "Dump to Text File"
msgstr "Uložiť do textového súboru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:137 mod_configure.erl:615
msgid "Import File"
msgstr "Import súboru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:139 mod_configure.erl:616
msgid "Import Directory"
msgstr "Import adresára"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:141 mod_configure.erl:581 mod_configure.erl:1057
msgid "Restart Service"
msgstr "Reštartovať službu"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:143 mod_configure.erl:582 mod_configure.erl:1102
msgid "Shut Down Service"
msgstr "Vypnúť službu"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:145 mod_configure.erl:518 mod_configure.erl:1197
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1524
msgid "Add User"
msgstr "Pridať používateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:147 mod_configure.erl:519 mod_configure.erl:1219
msgid "Delete User"
msgstr "Vymazať užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:149 mod_configure.erl:520 mod_configure.erl:1231
msgid "End User Session"
msgstr "Ukončiť reláciu užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:151 mod_configure.erl:521 mod_configure.erl:1243
#: mod_configure.erl:1255
msgid "Get User Password"
msgstr "Zobraziť heslo užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:153 mod_configure.erl:522
msgid "Change User Password"
msgstr "Zmeniť heslo užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:155 mod_configure.erl:523 mod_configure.erl:1272
msgid "Get User Last Login Time"
msgstr "Zobraziť čas posledného prihlásenia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:157 mod_configure.erl:524 mod_configure.erl:1284
msgid "Get User Statistics"
msgstr "Zobraziť štatistiku užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:159 mod_configure.erl:525
msgid "Get Number of Registered Users"
msgstr "Zobraziť počet registrovaných užívateľov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:161 mod_configure.erl:526
msgid "Get Number of Online Users"
msgstr "Zobraziť počet pripojených užívateľov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:163 mod_configure.erl:509 web/ejabberd_web_admin.erl:827
#: web/ejabberd_web_admin.erl:868
msgid "Access Control Lists"
msgstr "Zoznamy prístupových oprávnení (ACL)"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:165 mod_configure.erl:510 web/ejabberd_web_admin.erl:936
#: web/ejabberd_web_admin.erl:972
msgid "Access Rules"
msgstr "Prístupové pravidlá"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:297 mod_configure.erl:499
msgid "User Management"
msgstr "Správa užívateľov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:500 web/ejabberd_web_admin.erl:1054
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1459
msgid "Online Users"
msgstr "Online užívatelia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:501
msgid "All Users"
msgstr "Všetci užívatelia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:502
msgid "Outgoing s2s Connections"
msgstr "Odchádzajúce s2s spojenia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:503 web/ejabberd_web_admin.erl:1901
msgid "Running Nodes"
msgstr "Bežiace uzly"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:504 web/ejabberd_web_admin.erl:1903
msgid "Stopped Nodes"
msgstr "Zastavené uzly"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:577 mod_configure.erl:587 web/ejabberd_web_admin.erl:1947
msgid "Modules"
msgstr "Moduly"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:578
msgid "Backup Management"
msgstr "Správa zálohovania"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:579
msgid "Import Users From jabberd14 Spool Files"
msgstr "Importovať užívateľov z jabberd14 spool súborov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:699
msgid "To ~s"
msgstr "Pre ~s"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:717
msgid "From ~s"
msgstr "Od ~s"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:913
msgid "Database Tables Configuration at "
msgstr "Konfigurácia databázových tabuliek "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:918
msgid "Choose storage type of tables"
msgstr "Vyberte typ úložiska pre tabuľky"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Disc only copy"
msgstr "Len kópia disku"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM and disc copy"
msgstr "Kópia RAM a disku"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "RAM copy"
msgstr "Kópia RAM"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:926 mod_configure.erl:928
msgid "Remote copy"
msgstr "Vzdialená kópia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:950
msgid "Stop Modules at "
msgstr "Zastaviť moduly na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:954
msgid "Choose modules to stop"
msgstr "Vyberte moduly, ktoré majú byť zastavené"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:969
msgid "Start Modules at "
msgstr "Spustiť moduly na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:973
msgid "Enter list of {Module, [Options]}"
msgstr "Vložte zoznam modulov {Modul, [Parametre]}"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:974
msgid "List of modules to start"
msgstr "Zoznam modulov, ktoré majú byť spustené"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:983
msgid "Backup to File at "
msgstr "Záloha do súboru na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:987 mod_configure.erl:1001
msgid "Enter path to backup file"
msgstr "Zadajte cestu k súboru so zálohou"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:988 mod_configure.erl:1002 mod_configure.erl:1016
#: mod_configure.erl:1030
msgid "Path to File"
msgstr "Cesta k súboru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:997
msgid "Restore Backup from File at "
msgstr "Obnoviť zálohu zo súboru na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1011
msgid "Dump Backup to Text File at "
msgstr "Uložiť zálohu do textového súboru na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1015
msgid "Enter path to text file"
msgstr "Zadajte cestu k textovému súboru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1025
msgid "Import User from File at "
msgstr "Importovať užívateľa zo súboru na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1029
msgid "Enter path to jabberd14 spool file"
msgstr "Zadajte cestu k spool súboru jabberd14"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1039
msgid "Import Users from Dir at "
msgstr "Importovať užívateľov z adresára na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1043
msgid "Enter path to jabberd14 spool dir"
msgstr "Zadajte cestu k jabberd14 spool adresáru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1044
msgid "Path to Dir"
msgstr "Cesta k adresáru"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1060 mod_configure.erl:1105
msgid "Time delay"
msgstr "Časový posun"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1143
msgid "Access Control List Configuration"
msgstr "Konfigurácia zoznamu prístupových oprávnení (ACL)"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1147
msgid "Access control lists"
msgstr "Zoznamy prístupových oprávnení (ACL)"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1171
msgid "Access Configuration"
msgstr "Konfigurácia prístupu"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1175
msgid "Access rules"
msgstr "Prístupové pravidlá"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1200 mod_configure.erl:1222 mod_configure.erl:1234
#: mod_configure.erl:1246 mod_configure.erl:1258 mod_configure.erl:1275
#: mod_configure.erl:1287 mod_configure.erl:1652 mod_configure.erl:1702
#: mod_configure.erl:1723 mod_roster.erl:948 mod_roster_odbc.erl:1048
#: mod_vcard.erl:466 mod_vcard_ldap.erl:550 mod_vcard_odbc.erl:442
msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1205 mod_configure.erl:1263 mod_configure.erl:1653
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_configure.erl:1865 mod_muc/mod_muc_room.erl:2928 mod_register.erl:233
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1517
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1210
msgid "Password Verification"
msgstr "Overenie hesla"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1301
msgid "Number of registered users"
msgstr "Počet registrovaných užívateľov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1315
msgid "Number of online users"
msgstr "Počet online užívateľov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1684 web/ejabberd_web_admin.erl:1585
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1737
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1698 web/ejabberd_web_admin.erl:1598
#: web/ejabberd_web_admin.erl:1750
msgid "Online"
msgstr "Online"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1703
msgid "Last login"
msgstr "Posledné prihlásenie"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1724
msgid "Roster size"
msgstr "Počet kontaktov v zozname"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1725
msgid "IP addresses"
msgstr "IP adresa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1726
msgid "Resources"
msgstr "Zdroje"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1852
msgid "Administration of "
msgstr "Administrácia "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1855
msgid "Action on user"
msgstr "Operácia aplikovaná na užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1859
msgid "Edit Properties"
msgstr "Editovať vlastnosti"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_configure.erl:1862 web/ejabberd_web_admin.erl:1763
msgid "Remove User"
msgstr "Odstrániť užívateľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:201 mod_muc/mod_muc.erl:336
msgid "Access denied by service policy"
msgstr "Prístup bol zamietnutý nastavením služby"
#: mod_irc/mod_irc.erl:400
msgid "IRC Transport"
msgstr "IRC Transport"
#: mod_irc/mod_irc.erl:427
msgid "ejabberd IRC module"
msgstr "ejabberd IRC modul"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:558
msgid "You need an x:data capable client to configure mod_irc settings"
msgstr "Pre konfiguráciu mod_irc potrebujete klienta podporujúceho x:data"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:565
msgid "Registration in mod_irc for "
msgstr "Registrácia do mod_irc na "
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:570
msgid ""
"Enter username, encodings, ports and passwords you wish to use for "
"connecting to IRC servers"
msgstr ""
"Vložte meno používateľa, kódovanie, porty a heslo ktoré chcete používať pri "
"pripojení na IRC server"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:575
msgid "IRC Username"
msgstr "IRC prezývka"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:585
msgid ""
"If you want to specify different ports, passwords, encodings for IRC "
"servers, fill this list with values in format '{\"irc server\", \"encoding"
"\", port, \"password\"}'. By default this service use \"~s\" encoding, port "
"~p, empty password."
msgstr ""
"Ak chcete zadať iné porty, heslá a kódovania pre IRC servery, vyplnte zoznam "
"s hodnotami vo formáte '{\"irc server\",\"kódovanie\", \"port\", \"heslo"
"\"}'. Predvolenéi hodnoty pre túto službu sú: kódovanie \"~s\", port ~p a "
"žiadne heslo."
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:597
msgid ""
"Example: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
msgstr ""
"Príklad: [{\"irc.lucky.net\", \"koi8-r\", 6667, \"secret\"}, {\"vendetta.fef."
"net\", \"iso8859-1\", 7000}, {\"irc.sometestserver.net\", \"utf-8\"}]."
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:602
msgid "Connections parameters"
msgstr "Parametre spojenia"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:727
msgid "Join IRC channel"
msgstr "Pripojit IRC kanál"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:731
msgid "IRC channel (don't put the first #)"
msgstr "IRC kanál (bez počiatočnej #)"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:736
msgid "IRC server"
msgstr "IRC server"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:769 mod_irc/mod_irc.erl:773
msgid "Join the IRC channel here."
msgstr "Propojiť IRC kanál sem."
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:777
msgid "Join the IRC channel in this Jabber ID: ~s"
msgstr "Pripojit IRC kanál k tomuto Jabber ID: ~s"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:862
msgid "IRC settings"
msgstr "Nastavania IRC"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:867
msgid ""
"Enter username and encodings you wish to use for connecting to IRC servers. "
"Press 'Next' to get more fields to fill in. Press 'Complete' to save "
"settings."
msgstr ""
"Vložte meno používateľa a kódovanie, ktoré chcete používať pri pripojení na "
"IRC servery. Kliknutím na tlačítko 'Ďalej' môžete zadať niektoré ďalšie "
"hodnoty. Pomocou 'Ukončiť ' uložíte nastavenia."
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:873
msgid "IRC username"
msgstr "IRC prezývka"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:922
msgid "Password ~b"
msgstr "Heslo ~b"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:927
msgid "Port ~b"
msgstr "Port ~b"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:932
msgid "Encoding for server ~b"
msgstr "Kódovanie pre server ~b"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_irc/mod_irc.erl:941
msgid "Server ~b"
msgstr "Server ~b"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:449
msgid "Only service administrators are allowed to send service messages"
msgstr "Iba správcovia služby majú povolené odosielanie servisných správ"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:493
msgid "Room creation is denied by service policy"
msgstr "Vytváranie miestnosti nie je povolené"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:500
msgid "Conference room does not exist"
msgstr "Diskusná miestnosť neexistuje"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:581
msgid "Chatrooms"
msgstr "Diskusné miestnosti"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:711
msgid "You need an x:data capable client to register nickname"
msgstr "Na registráciu prezývky potrebujete klienta podporujúceho z x:data"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:717
msgid "Nickname Registration at "
msgstr "Registrácia prezývky na "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:721
msgid "Enter nickname you want to register"
msgstr "Zadajte prezývku, ktorú chcete registrovať"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:722 mod_roster.erl:949 mod_roster_odbc.erl:1049
#: mod_vcard.erl:358 mod_vcard.erl:471 mod_vcard_odbc.erl:336
#: mod_vcard_odbc.erl:447
msgid "Nickname"
msgstr "Prezývka"
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:761 mod_muc/mod_muc_room.erl:936
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:1580
msgid "That nickname is registered by another person"
msgstr "Prezývka je už zaregistrovaná inou osobou"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:787
msgid "You must fill in field \"Nickname\" in the form"
msgstr "Musíte vyplniť políčko \"Prezývka\" vo formulári"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc.erl:807
msgid "ejabberd MUC module"
msgstr "ejabberd MUC modul"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:374 mod_muc/mod_muc_log.erl:381
msgid "Chatroom configuration modified"
msgstr "Nastavenie diskusnej miestnosti bolo zmenené"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:384
msgid "joins the room"
msgstr "vstúpil(a) do miestnosti"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:387 mod_muc/mod_muc_log.erl:390
msgid "leaves the room"
msgstr "odišiel(a) z miestnosti"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:393 mod_muc/mod_muc_log.erl:396
msgid "has been banned"
msgstr "bol(a) zablokovaný(á)"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:399 mod_muc/mod_muc_log.erl:402
msgid "has been kicked"
msgstr "bol(a) vyhodený(á) z miestnosti"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:405
msgid "has been kicked because of an affiliation change"
msgstr "bol vyhodený(á) kvôli zmene priradenia"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:408
msgid "has been kicked because the room has been changed to members-only"
msgstr "bol vyhodený(á), pretože miestnosť bola vyhradená len pre členov"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:411
msgid "has been kicked because of a system shutdown"
msgstr "bol vyhodený(á) kvôli reštartu systému"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:414
msgid "is now known as"
msgstr "sa premenoval(a) na"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:417 mod_muc/mod_muc_log.erl:689
2010-11-17 22:36:56 +01:00
#: mod_muc/mod_muc_room.erl:2115
msgid " has set the subject to: "
msgstr "zmenil(a) tému na: "
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:452
msgid "Chatroom is created"
msgstr "Diskusná miestnosť je vytvorená"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:453
msgid "Chatroom is destroyed"
msgstr "Diskusná miestnosť je zrušená"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:454
msgid "Chatroom is started"
msgstr "Diskusná miestnosť je obnovená"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:455
msgid "Chatroom is stopped"
msgstr "Diskusná miestnosť je pozastavená"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:459
msgid "Monday"
msgstr "Pondelok"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:460
msgid "Tuesday"
msgstr "Utorok"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:461
msgid "Wednesday"
msgstr "Streda"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:462
msgid "Thursday"
msgstr "Štvrtok"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:463
msgid "Friday"
msgstr "Piatok"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:464
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:465
msgid "Sunday"
msgstr "Nedeľa"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:469
msgid "January"
msgstr "Január"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:470
msgid "February"
msgstr "Február"
2010-05-20 21:12:23 +02:00
#: mod_muc/mod_muc_log.erl:471